BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki wpływające na poziom długu publicznego w Polsce, Czechach i na Węgrzech
Factors Determining the Level of Public Debt in Poland, the Czech Republic and Hungary
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (2), 2009, nr 72, s. 108-117, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dług publiczny, Zarządzanie długiem
Public finance, Public debt, Debt management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W ciągu ostatnich lat w Polsce, Czechach i na Węgrzech zmieniał się poziom zadłużenia publicznego, a swój wpływ zaznaczyły nie tylko saldo pierwotne, ale także wspólne oddziaływanie stopy procentowej i wzrostu gospodarczego oraz tzw. dostosowania stanów i przepływów. Jest to oznaką systematycznego i strategicznego ich wykorzystania do wpływania na poziom długu publicznego. Ze względu na trwałe występowanie w badanych krajach deficytu budżetowego, niezbędne jest nie tylko stałe finansowanie wynikające z potrzeb pożyczkowych państwa, ale też takie finansowanie, które w jak najmniejszym stopniu obciąży budżet dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą zadłużenia. Dzięki dostępnym metodom i środkom możliwe są działania polegające na kształtowaniu poziomu i struktury długu (rodzajowej i według wierzycieli) oraz struktury przepływów finansowych wynikających z istnienia długu w taki sposób, aby wiązały się z nim jak najmniejsze koszty przy akceptowalnym poziomie ryzyka. (abstrakt oryginalny)

There is growing concern regarding public debt in most European Union Member States. The main purpose of this article is to show factors determining the level of public debt in Poland, the Czech Republic and Hungary. The main factor contributing to the change in government consolidated gross debt is generally the primary deficit or surplus. There are also two other factors having an important impact on public debt: stock-flow adjustments (SFA), which is the difference between the change in government debt and the government deficit/ surplus for a given period (the net acquisition of financial assets is generally the main factor in the SFA) and so-called snow-ball effect, which is the difference between real interest payments and the economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Debt Management and Government Securities Markets in 21st Century, OECD, Paris 2002.
 2. ESA Manual on Deficit and Debt, Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg 2002.
 3. General Government Data, General Government Revenue, Expenditure, Balances And Gross Debt, European Commission, Directorate General Ecfin, Autumn 2008.
 4. Guidelines for Public Debt Management, IMF and the World Bank, December 2003.
 5. Korolewska M., Przychody i rozchody budżetu państwa, BSiE, 2006, www.biurose.sejm.gov.pl.
 6. Krenusz A., De Rougemont P., Stock-flow adjustment in government accounts, "Economy and Finance" no. 26, Eurostat 2006.
 7. Malinowska E., Misiąg W., Wpływ reform systemowych na zadania, organizację i finanse administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, seria „Polska Regionów" nr 20, IBnGR, Warszawa 2000.
 8. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 9. Marchewka-Bartkowiak K., Gołębiowski G., Modele instytucji i audytu zarządzania długiem publicznym ocena polskich rozwiązań, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt Naukowy nr 60, Warszawa 2005.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) NR 3605/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (DzU L 332 z 31.12.1993).
 11. Stock-flow adjustment for the euro-zone and the EU 25, 2001 to 2004, reported in the second 2005 EDP notification, Eurostat 2005.
 12. The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 Member States on Pensions, Health Care, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers (2004-2050), Economic Policy Committee, European Economy, Special Reports no. 1/2006.
 13. Wernik A., Stan finansów publicznych i ich problemy, [w:] Dylematy średniookresowej strategii finansowej, red. A. Wernik, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu