BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenc Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania dla inicjatyw parkowych i centrów transferu technologii związane z komercjalizacją rezultatów prac B+R w Polsce
Commercialization Challenges for Science & Technology Parks, Technology Incubators and Knowledge Transfer Offices in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (2), 2009, nr 72, s. 141-159, bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Transfer technologii, Inkubatory przedsiębiorczości, Park nauki i technologii
Knowledge transfer, Technology transfer (TT), Enterprise incubators, Science and Technology Park
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kluczowe funkcje wybranych jednostek proinnowacyjnych, takich jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne i centra transferu technologii w Polsce. Niestety, nie istnieje jeden uniwersalny model, który gwarantowałby odniesienie sukcesu. Jednostki te mają różne lokalizacje, formy działania, finansowania oraz różne zadania do zrealizowania. Powstały po to, żeby wspierać i promować nowe rozwiązania. Jednak do najważniejszych zadań zaliczamy transfer wiedzy i technologii, wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Ich usługi powinny wpływać na rozwój gospodarczy oraz konkurencyjność regionów, podwyższać kwalifikacje, a w efekcie końcowym wspierać budowę gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the crucial functions of chosen innovative institutions such as Science & Technology Parks, Technology Incubators and Knowledge Transfer Offices in Poland. Unfortunately, it is not possible to present one model that could always lead to success, as they may be of various location, legal status or financing. Still, they are established to create, facilitate and promote new solutions, both in Poland and wider abroad. Their areas of interest lie mostly in the knowledge and technology transfer, growth of innovativeness and entrepreneurship. They provide services that should drive the economic development, enhance the competitiveness of their regions and upgrade the essential qualifications, eventually to build the knowledge-based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badań, PARP, Warszawa 2008.
 2. Characteristics and trends in North American Research Parks: 21s' century directions, Battelle Memorial Institute 2007.
 3. Goldberg L, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, „Rewasz" Publishing House, Pruszków 2004.
 4. Gruchman B., Od aglomeracji do klastrów przemysłowych i środowisk innowacyjnych, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Guliński J., Zasiadły K., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce - stan obecny, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
 6. Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 7. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
 8. Rabczenko A., Raport Parki Technologiczne USA - Management and Organization of Technology Parks in the US, Portal innowacji www.pi.gov.pl/pl/literatura/raporty/11463 (15.07.2008).
 9. Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa 2005.
 10. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 11. Szewc A., Rola umów w zakresie transferu technologii, [w:] A. Szewc, K. Zioło, M. Grzeszczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006.
 12. Swieczewska L, Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał ludzki, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007.
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005 nr 164, poz. 1365.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU 2003 nr 159, poz. 1537.
 15. Zasiadły K., Trzmiela D., Doświadczenia amerykańskie, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
 16. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
 17. Źródła internetowe
 18. www.aurp.net.
 19. www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2.
 20. www.incubatorforum.eu.
 21. www.irc.org.pl.
 22. www.klastry.pl.
 23. www.pi.gov.pl/pl/literatura/raporty/11463.
 24. www.ppnt.gdynia.pl.
 25. www.protoneurope.org.
 26. www.sooipp.org.pl.
 27. www.rtp.org.
 28. www.siliconvalleyonline.org.
 29. www.wctt.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu