BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Cele przedsiębiorstwa
The Goals of Enterprises
Źródło
Problemy Jakości, 2010, nr 7, s. 2-5, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Cele przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria przedsiębiorstwa, Analiza rosnącej wartości, Nauki o zarządzaniu
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate objectives, Enterprise management, Enterprise theory, Shareholder Value Analyse (SVA), Management sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka celów, a przede wszystkim cel główny należy do najważniejszych zarówno w teorii przedsiębiorstwa, jak i w praktyce zarządzania. Problem ten jest różnie prezentowany przez poszczególne teorie na gruncie ekonomii i nauki o zarządzaniu. Zarówno w teorii, jak i w praktyce, trwa zagorzały spór o społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (biznesu). (fragment tekstu)

The goals of enterprises were and are variously defined. The enterprises undertake ever increasing socioeconomic role in the market economy. The main goal of the enterprise can be the generation of the largest return on capital for shareholder (owner). In the theory and practice there is a long lasting fanatic dispute about the essence of corporate social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R. L., Zarządzanie w małych dawkach, WN PWN, Warszawa 1993.
 2. Ansoff H. I., Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth 1987.
 3. Collins, J. C., Porras J. I., Building Your Company's Vision, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, No. 3.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbone, Toronto, Singapore 1996.
 5. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 6. B. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998.
 7. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is To Increase Its Profits, "New York Times Magazine" 1970, September.
 8. Gruszecki T., Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku, "Ekonomista" 1994, nr 5.
 9. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 10. Grzegorzewska-Ramocka E., Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004 nr 10.
 11. Hahn D., Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 12. Hïllman A. J., Keim G. D., Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What's the Bottom Line, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, No. 2.
 13. Jeżak J., Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 14. Koźmiński A. K., Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa 1998.
 15. Lewicka-Strzałecka A., Kontrowersje wokół teorii i aplikacji społecznej odpowiedzialności biznesu. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2004, nr 4.
 16. Menedżerowie tracą władzę na rzecz inwestorów, "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 4.
 17. Podstawy ekonomii, red. naukowa R. Milewski, WN PWN, Warszawa 2001.
 18. Podstawy ekonomiki i zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Kortana, C. H. Beck, Warszawa 1997.
 19. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa, 1999.
 20. Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 21. Sternberg F., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, WN PWN, Warszawa 1998.
 22. Sudoł S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1.
 23. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 24. Walsh J. R, Arbor A., Book Review Essay: Taking Stock of Stakeholder Management, "The Academy of Management Review" 2005, vol. 30, No. 2.
 25. Watson G. H., P. F. Drucker: Delivering Value to Customers, "Quality Progress", vol. 35/5, May 2002.
 26. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. naukowa: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu