BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Orientacja procesowa w różnych koncepcjach i modelach referencyjnych zarządzania łańcuchem dostaw
Process Orientation in Different Supply Chain Management Concepts and Reference Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 136-143, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Orientacja procesowa, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Zarządzanie procesami, Analiza porównawcza
Process orientation, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Logistics in supply chain, Process management, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji była analiza porównawcza różnych poglądów na temat rodzaju procesów, które wchodzą w skład idei zarządzania łańcuchem dostaw. Analizie zostały poddane trzy najczęściej cytowane modele służące skutecznemu zarządzaniu łańcuchem dostaw: model referencyjny SCOR (Supply Chain Operations Reference); macierz obszarów zarządzania łańcuchami dostaw Seuringa i Goldbacha; model łańcucha dostaw GSCF (Global Supply Chain Forum). (fragment tekstu)

The paper deals with comparative analyses of the processes in the most popular SCM concepts and models, such as: Supply Chain Operations Reference (SCOR model) created by Supply Chain Council (SCC), reference model created by Global Supply Chain Forum (GSCF model) as well as Seuring and Goldbach product-relationship matrix. In spite of the differences between the described models all of them can be considered as effective management tools for measuring and evaluating supply chain processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Battaglia A.J., Tyndall G., Implementing Word Class Supply Chain Management, Penn State University (referat niepublikowany), cyt. za: K. Rutkowski (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1999.
  2. Ciesielski M., Problemy z logistyką, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2002, nr 8.
  3. Cooper R., Slagmulder R., Supply Chain Development for the Lean Enterprise - Interorganizational Cost Management, Productivity Press, Portland 1999.
  4. Croxton K.L., Garcia-Dastugue S. J., Lambert D.M., Rogers D.S., The supply chain management processes, "International Journal of Logistics Management" 2001, vol. 12, no. 2.
  5. Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D., Supply chain management: Implementation issues and research opportunities, "The International Journal of Logistics Management" 1998, vol. 9, no. 2.
  6. SCOR Model, Supply Chain Council, http://www.supply-chain.org.
  7. Seuring S., Goldbach M., Cost Management in Supply Chains, Physica-Verlag, Heidelberg 2002.
  8. Stadtler H., Kilger Ch., Supply Chain Management and Advanced Planning Concepts. Models, Software and Case Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2000.
  9. Witkowski J., O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 1999, nr 1.
  10. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu