BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław
Tytuł
Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski. Analiza porównawcza
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 73, s. 127-140, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy państwa, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Analiza porównawcza
Economic development of the country, Scenarios of socio-economic development, Comparative analysis
Abstrakt
Przedstawiono podobieństwa i różnice w wyznaczaniu dopuszczalnych granic wzrostu podstawowych makro wielkości (głownie PKB), w średnich i długich okresach czasu dla gospodarki Polski w XXI wieku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczko K., Bocian A. [2000], Modele i symulacje makroekonomiczne, Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok.
 2. Courbis R., Welfe W. (eds.), [1999] Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Simulation Studies Based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt.
 3. Kukliński A. (red.) [2001], Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 4. Orłowski W., Zienkowski L. [2001], Zweryfikowane scenariusze zmian makroproporcji rozwoju gospodarki polskiej do roku 2020, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 276, Warszawa, grudzień 2001.
 5. Polska 2025, Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, [2000], Rada Ministrów, RCSS, Warszawa, czerwiec 2000.
 6. Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca, Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-ZSL na lata 2002-2015, [2002], Warszawa, styczeń 2002.
 7. Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, Polska 2000-2010, [2001], Rada Ministrów, Ministerstwo Finansów czerwiec 1999, Aneks 1, w pracy: Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki polskiej, RSSG przy Prezesie RM, Raport nr 48, Warszawa.
 8. Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Synteza [2000], Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” PAN, Elipsa Warszawa.
 9. Welfe W. [red], [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Welfe W., Florczak W. [2001], Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski do 2010 r., Opracowanie w ramach projektu KBN PCZ 003 17.01, momeo, Łódź.
 11. Welfe W., Florczak W., [2001], Scenariusze alternatyw rozwojowych Polski do 2010 r. wraz z analizą porównawczą możliwości rozwojowych. Opracowanie w ramach projektu KBN PCZ 00317, mimeo, Łódź.
 12. Welfe W., Welfe A., Florczak W. [1999a], Alternative Scenarios for the Polish Economy in the First Decade of the 21-th Century, after Joining the European Union, rozdz. 14, [w:] R. Courbis. W. Welfe, (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union, P. Lang, Frankfurt.
 13. Welfe W., Welfe A., Florczak W., [1999b], Alternative Scenarios of Constraind and Accelerated Growth of the Polish Economy: Simulation Studies, [w:] A. Zeliaś (red), Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków, s. 47-72.
 14. Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., [2000], Makroekonomiczny roczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski, opracowanie w ramach projektu KBN PCZ 00317, Materiały IEiS UŁ nr 12/2000, Discussion Papers, Łódź. (14)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu