BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach
Consequences of Continuous Processes Improvement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 153-161, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Doskonalenie zarządzania, Ocena efektywności
Process-oriented approach, Management development, Effectiveness evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uwaga autorki skoncentrowała się na zidentyfikowaniu i zaprezentowaniu zarówno korzyści doskonalenia procesów, jak również potencjalnych niebezpieczeństw oraz skutków niepożądanych ciągłego doskonalenia procesów. Zaprezentowany tekst bazuje na przeprowadzonych studiach literatury przedmiotu, a także na obserwacjach praktyki gospodarczej. (fragment tekstu)

Currently continuous improvement of processes is becoming the challenge for the whole organization. This need is driven by cost competition and a pressure of quality improvement. There are various criterions and methods that can be pointed out. In the paper, the author focuses on presenting both, benefits of the processes and potential dangers or negative outcomes, as well. The author shows organizational, social, and economic consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Błoński M., Kondracki K., Zarządzanie na przełomie wieków, Hays Personel, Warszawa 2004.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Cyfert Sz., Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, [w:] A. Potocki (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa 2007.
 4. Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Poznań 2006.
 5. Davenport T.H., Reed radical innovation and continuous improvement? Integrate process reengineering and TQM, "Planing Review" 1993, May/Jun, vol. 21, no. 3.
 6. Drummond H., W pogoni za jakością, TQM, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 7. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 8. Hammer M., Santon S., Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo, "Harvard Business Review" 2003.
 9. Hammer M., Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku, Helion, Gliwice 2006.
 10. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
 11. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 12. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008.
 13. PN-EN-ISO 9004:2000 - System zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 14. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 15. Szczepańska K., Praktyka podejścia procesowego, "Problemy Jakości" 2008, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu