BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyfert Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach - ograniczenia i kierunki zmian
Methods of Process Improvement Applied in Polish Enterprises - Limitations and Directions of Developing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 162-169, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Process-oriented approach, Enterprises organisation improving, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wyników postępowania badawczego nakierowanego na identyfikację ograniczeń metod podnoszenia efektywności procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach. Punktem wyjścia było przedstawienie metodyki zastosowanego postępowania badawczego, co w dalszej części pozwoliło na omówienie wyników postępowania badawczego i sformułowanie wniosków końcowych odnoszących się do postulowanych kierunków zmian w metodach doskonalenia procesów. (fragment tekstu)

The aim of this article is to discuss the results of research into the limitations on process improvement methods applied in Polish enterprises. The article starts with a description of methodology of research. This helps the author present the research results and derive the final conclusion concerning limitations on process improvement methods applied in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
  2. Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Poznań 2006.
  3. Davenport T.H., Need radical innovation and continuous improvement? Integrate process reengineering and TQM, "Planning Review" 1993, May/Jun, vol. 21, no. 3.
  4. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003.
  5. Grunberg Th., A review of improvement methods in manufacturing operations, "Work Study" 2003, vol. 52, no. 2.
  6. Melan H.E., Process management: a unifying framework for improvement, "National Productivity", Autumn, 1989.
  7. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
  8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu