BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Historyczna samoświadomość marketingu
Historical Self-Awareness of Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 10, s. 2-8, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Badania historyczne
Marketing, Historical research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odwołanie do swoich źródeł stanowi podstawę każdej nauki. W artykule dokonano przeglądu historiografii marketingowej, starając się wykazać, że marketing akademicki posiada znaczny dorobek określający jego historyczną samoświadomość. Jest on jedną z głównych podstaw uzasadniających dyscyplinarną odrębność marketingu jako nauki. (abstrakt oryginalny)

Referring to sources is a base of each science. The article reviews the marketing historiography trying to display, that academic marketing has large merchandise specifying its historical self-awareness. It’s one of the key basis justifying disciplinary separateness of marketing as a separate science line. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Barger, Distribution's Place in the American Economy since 1869, Princeton University Press, Princeton 1955.
 2. R. Bartels, The Development of Marketing Thought, Irwin, Homewood 1962.
 3. R. Bartels, The History of Marketing Thought, Second edition, Grid Publishing, Columbus 1976.
 4. R. Bartels, The History of Marketing Thought, Third edition, Publishing Horizons, Columbus 1988.
 5. J. Breen, History of Marketing Management Concept. W: Advancing Marketing Efficiency, L. Stockman (ed.), AMA, Chicago 1959, s. 458-461.
 6. P. Converse, Fifty Years of Marketing in Retrospect, The University of Texas, Bureau of Business Research, Texas 1959.
 7. P. Converse, The First Decade of Marketing Literature, "Natma Bulletin Supplement" 1933, November.
 8. R. Fullerton, The Poverty of A Historical Analysis: Present Weakness and Future Cure in U.S. Marketing Thought. W: Philosophical and Radical Thought in Marketing, A.F. Firat, N. Dholakia, R.P. Bagozzi (eds.), Lexington Books, Lexington 1987, s. 98.
 9. J.E. Hagerty, Experiences of Our Early Marketing Teachers, "Journal of Marketing" 1936, No. 1.
 10. S.C. Hollander, The Wheel of Retailing, "Journal of Marketing" 1960, No. 3.
 11. G.B. Hotchkiss, Milestones of Marketing, MacMillan, New York 1938.
 12. D.G.B. Jones, Historiographic Paradigm in Marketing. W: Marketing, vol. 1, S. Hollander, K.M. Rassuli (eds.), Edward Elgar Publishing, Hants 1993, s. 136-145.
 13. B. Jones, D. Monieson, Historical Research in Marketing. A Bibliography. School of Business, University of PEI, Charlottetown 1989.
 14. D.G.B. Jones, D.D. Monieson, Historical Research in Marketing. Retrospect and Prospect, "Journal of Academy of Marketing Science" 1990, No. 4.
 15. S. Litman, The Beginning of Teaching in American Universities, "Journal of Marketing" 1950, October.
 16. L.C. Lockley, Notes on the History of Marketing Research, "Journal of Marketing" 1950, April.
 17. Marketing History. The Emerging Discipline, T. Nevett, K. Whitney, S. Hollander (eds.), Proceedings of the Fourth Conference on Historical Research in Marketing, Michigan State University Press, East Lansing 1989, s. XX.
 18. Marketing History. The Emerging Discipline, Proceedings of the Fourth Marketing History Conference, Michigan State University Press, Lansing 1989.
 19. H.H. Maynard, Early Teachers of Marketing, "Journal of Marketing" 1942, nr 7.
 20. H.H. Maynard, Marketing Courses Prior to 1910, "Journal of Marketing" 1941, No. 5.
 21. T. Nevett, Historical Investigation and the Practice of Marketing, "Journal of Marketing" 1991, No. 3.
 22. R.W. Pollay, Information Sources in Advertising History, Greenwood Press, Riverside 1979.
 23. R.W. Pollay, Maintaining Archives for the History of Advertising, "Special Libraries" 1978, No. 4.
 24. R.W. Pollay, The Importance, and the Problems of Writing the History of Advertising, "Journal of Advertising History" 1977, No. 1.
 25. A. Sagan, Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce. W: Tożsamość i wizerunek marketingu, pr. zb. pod red. R. Niestroja, PWE, Warszawa 2009, s. 128-129.
 26. R. Savitt, Historical Research in Marketing, "Journal of Marketing" 1980, Vol. 44.
 27. G. Schwartz, Development of Marketing Theory, South-Western Publishing, Cincinnati 1963.
 28. E.H. Shaw, D.G.B. Jones, A History of Schools of Marketing Thought, "Marketing Theory" 2005, No. 5.
 29. A. Silk, L. Stern, The Changing Nature of Innovation in Marketing. A Study of Selected Business Leaders, 1852-1952, "Business History Review" 1963, Vol. 37.
 30. W. Tadajewski, Competition, Cooperation and Open Price Associations. Relationship Marketing and Arthur Jerome Eddy (1959-1920), "Journal of Historical Research in Marketing" 2009, No. 1.
 31. The History of Marketing Thought, M. Tadajewski, D.G.B. Jones (eds.), Sage, London 2008.
 32. L.D.H. Weld, Early Experiences in Teaching Courses in Marketing, "Journal of Marketing" 1941, nr 5.
 33. W.L. Wilkie, E.S. Moore, Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 Eras" of Thought Development, "Journal of Public Policy and Marketing" 2003, No. 2.
 34. T.H. Witkowski, D.G.B. Jones, Historiography in Marketing. Its Growth, Structure of Inquiry, and Disciplinary Status, "Business and Economic History On-Line" 2008, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu