BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woszczyk Patrycja (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów : stan obecny i perspektywy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 231, s. 403-417, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Przyszłość demograficzna Polski
Słowa kluczowe
Rynek usług, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Ludzie starsi
Services market, Consumer goods market, Elderly people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest analiza rynku dóbr i usług skierowanych do starszego pokolenia w Polsce, a także próba odpowiedzi na pytanie, jakie usługi będą rozwijać się w związku z rosnącą liczbą osób starszych. (fragment tekstu)

In 2008 people over 65 years old constituted 16.6 % of the Polish population and, as the demographic forecast shows, the process of aging will be escalating - in 2020 senior citizens will constitute 22.5 % of the population, and in 2035 - 30.4 %. Satisfying the needs of the growing fraction of the elderly is becoming the challenge for the goods and services market. The objective of the article is the analysis of the Polish goods and services market for senior citizens, as well as an attempt to answer the question how this particular sector of economy is going to develop in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., 2004, Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, [w:] J.T Kowaleski., P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wyd. UŁ, 456 s.
 2. CIA {Central Intelligence Agency) 2009, The World Factbook, dostępne na stronie internetowej www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.
 3. Cieślik M., Bogusz A., 2004, Siła siwych, Wprost, nr 38, 58-63.
 4. Czapiński, T. Panek (red.), 2007, Diagnoza społeczna 200: warunki i jakość życia Polaków, WSPiZ, Warszawa, 406 s.
 5. Dąbrowska M., Rey T., 2008, Kosztowne ignorowanie segmentu 55+, Marketing w Praktyce, nr 5.
 6. Deloitte 2008, Czy w Polsce firmy będą walczyć o osoby w wieku 55+?, dostępne na stronie internetowej http://prnews.pl/download/Sniadanie_segment%2055_z_filmami.pdf.
 7. Derejczyk J., Bień В., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J., 2008, Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, Gerontologia Polska, tom 16, nr 3, s. 149-153.
 8. Gacki G., 2006, Seniorzy niemile widziani w bankach?, dostępne na stronie internetowej www.finanse.senior.pl/98,0,seniorzy-niemile-widziani-w-bankach, 143.html.
 9. Giannokouris K.,2009, Population and social conditions, Eurostat, dostępne na stronie epp.eurostat.ee.europa.eu.
 10. GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008, Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa, 116s.
 11. GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa, 328 s.
 12. Inquiry, 2007, Emeryt jako konsument dziś i jutro, dostępny na stronie internetowej http://inquiry.com.pl/arts/74.pdf.
 13. Kożuch J., 2006, Zachowania starszych konsumentów na rynku dóbr i usług, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wyd. UŁ, 449 s.
 14. Małecki K., 2005, Miody rynek dla starych ludzi, dostępne na stronie internetowej www.wprost.pl/ar/85054/Mlody-rynek-dla-starych-ludzi.
 15. Papiernik, 2008, Produkty dla seniorów pilnie potrzebne, dostępne na stronie internetowej www.zycie.senior.pl/147,0,Produkty-dla-seniorow-pilnie-potrzebne,3 845.html.
 16. Pendelska M., 2005, Młody rynek dla seniora: liczba emerytów wymusi zmiany na konsumenckim tynku, dostępne na stronie internetowej www.bankier.pl/wiadomosc/Mlody-rynek-dIa-seniora-Liczba-emerytow-wymusi-zmiany-na-konsumenckim-rynku-1287414.html.
 17. Pinguely N., 2008, Les PME se lancent sur le marché des seniors, dostępne na stronie internetowej www.bilan.ch/entreprendre/Ies-pme-se-lancent-sur-le-march%C%A9-des-seniors.
 18. PMR Poland, 2008, Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2008, dostępne na stronie internetowej pharmapoIand.com/index.php?item=more_free_articles.
 19. Podgórska J., 2003, Starość ma przyszłość, Polityka, nr Ì5, 3-І5.
 20. Rocherfort R., 2004, Vive le papy-boom, Odile Jacob, Paris, 342 s.
 21. Rydzik M., Bodziak A., 2009, Dwupłciowy wrażliwy e-kosument, dostępne na stronie internetowej http://gospodarka.gazeta.p1/gospodarka/l,94425,6322858,Dwuplciowy_wrazliwy_ekosu ment.html. Serrière F., 2006, Conquérir le marché des baby-boomers, Village Mondial, Paris, 203s.
 22. Socha R., 2008, Dziadkowie ze skierowania, Polityka, nr 19, 115-117.
 23. Stanisławski P., 2002, Niewesołe życie staruszka, dostępne na stronie internetowej http://www.niepelnosprawni.p1/ledge/x/l 7311.
 24. Stańczyk A., 2008, To będzie kraj starych ludzi, dostępne na stronie internetowej http://www.rp.pl/artykul/17,109930.html.
 25. Stroud D., 2005, The 50 Plus Market, Kogan Page Ltd, London, 320 s.
 26. Styś M., 2006, Konsument bez metryki, Marketing w Praktyce, nr 4.
 27. Szczerbińska K. (red.), 2006, Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, WUJ, Kraków, 466 s.
 28. Szparkowska S., 2008, Starość wymaga wsparcia, dostępne na stronie www.rp.pl/artykul/17,109930.html.
 29. Szukalski P., 2008, Obszary zagrożenia praw osób starszych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 163 s.
 30. Śniadek J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, tom 15, nr. 1-3, 21-30.
 31. Tokarz B. (red.), 2005, Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 32. Walewski P. 2006, To idzie starość, Polityka, nr 21, s. 88.
 33. Wołk Z., 1999, Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności ludzi starszych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 34. Woszczyk P., 2008, Stereotypy o starości i ludziach starych a działania władz lokalnych i organizacji pozarządowych, [w:] E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Oficyna Wydawnicza TERCJA, Łódź, 166 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu