BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrowicz Edyta (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Tytuł
Reprezentacja powiatu - czyżby instytucja wymagająca zmian?
County Representation - is This an Institution Requiring Change?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 10, s. 22-28, przypisy
Słowa kluczowe
System reprezentacji interesów społecznych, Powiat, Samorząd terytorialny
Representation of social interests system, County, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst analizuje kwestię reprezentacji samorządu powiatu - a więc działania jednostek samorządu terytorialnego nie tylko przez swoje organy, ale również przez pełnomocników ustanowionych stosownym oświadczeniem woli - która, po pierwsze, jest inaczej uregulowana niż w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie województwa, oraz, po drugie, nie została właściwie doprecyzowana. Ponadto dotyka ważnego podziału pojęcia organu na ujęcie ustrojowe i funkcjonalne. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the issue of representation of the county self-government and, therefore, the operation of the territorial self-government not only through its authorities, but also through proxies appointed by an appropriate representation of will, which, firstly, is regulated in a manner which differs to the Acts on the Municipal Self-Government and the Voivodship Self-Government and, secondly, has not been appropriately specified. Furthermore, it touches on an important split in the notion of the authority into a systemic view and a functional view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1986, s. 910;
 2. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 314.
 3. G. Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2002.
 4. P. Chmielnicki, Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym, „Samorząd Terytorialny” 1999/12, s. 44.
 5. W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 45;
 6. B. Dolnicki w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007, s. 395.
 7. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 169 i n.
 8. H. Izdebski, M. Małek, Kodeks cywilny a działalność gospodarcza, Łomianki 2000, s. 61 i n.
 9. E.J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006, s. 95.
 10. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 224–228.
 11. M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 121–124.
 12. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu