BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie marki w sektorze dostawców energii
Branding in the Energy Supply Industry
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 10, s. 31-37, tab.
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Energia, Rynek energetyczny, Marketing-mix
Brand, Product brand, Energy, Energy market, Marketing-mix
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany na rynku energii w Polsce związane z jego deregulacją powodują wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z zarządzaniem marką również w tej branży. Doświadczenia ostatnich lat z innych rynków wskazują, że w branży dostawców energii istotnym czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa może być pozytywny wizerunek korporacji związany z postrzeganiem jej marki. Artykuł omawia zagadnienia związane z możliwością wykorzystania marki w polskim sektorze dostawców energii na tle doświadczeń innych krajów, gdzie deregulacja miała miejsce wcześniej. (abstrakt oryginalny)

Recent changes in the energy market in Poland connected with its deregulation have caused the increased interest in issues related to the management of the brand in this industry. The experiences of recent years from other markets indicate that positive image of corporation associated with the perception of its brand may be an important factor in determining the competitive position of companies in the energy supply industry. The article discusses issues related to the potential use of the brand in the Polish energy suppliers sector, based on experiences of other countries, where deregulation took place earlier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Bloemers, F. Magnani, M. Peters, Paying a Green Premium, "The McKinsey Quarterly" 2001, No. 3.
 2. P. Czajor, Rola rachunkowości w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce, niepublikowana praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
 3. C. Dorffer, Is it Worth the Energy?, "Brand Strategy" 2007, September.
 4. J. Drummond, F. Hannk, Marketing Energy, Trafford Publishing 2001.
 5. A. Gnatt, Na straży spójności komunikacji wizualnej marki, "Polska Energia" 2009, nr 2.
 6. A. Gnatt, Nowa tożsamość Grupy Tauron, "Polska Energia" 2009, nr 1.
 7. P. Hartmann, V. Ibanez, Managing Customer Loyalty in Liberalized Residential Energy Markets. The Impact of Energy Branding, "Energy Policy" 2007, No. 35.
 8. R. Jones, Finding Sources of Brand Value. Developing a Stakeholder Model of Brand Equity, "Brand Management" 2005, No. 1.
 9. J. Kalkman, M. Peters, Branding Electrons, "The McKinsey Quarterly" 2002, No. 1.
 10. K. Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-based Brand Equity, "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57, January.
 11. T. Koller, M. Goddard, D. Wessels, Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken 2005, s. 93.
 12. L. McAlister, R. Srinivasan, M. Kim, Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm, "Journal of Marketing" 2007, January.
 13. K. Wiedeman, Measuring Brand Equity for Organizing Brand Management in the Energy Sector - A Research Proposal and First Empirical Hints, - "Brand Management" 2004 November - part 1, 2005 February - part 2.
 14. www.energa.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu