BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraszewska Magdalena (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Fruit Innovations Characteristics as a Crucial Factor Influencing Acceptance of Innovative Fruit Products by Consumers : European Focus Group Interviews' Results
Cechy innowacji, jako istotny czynnik warunkujący przyjmowanie innowacji : wyniki badań fokusowych na europejskich rynkach owoców i produktów owocowych
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 5, s. 97-103, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Owoce, Przetwory owocowe, Jakość wyrobów, Wyniki badań
Innovations, Fruit, Processed fruits, Quality of product, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska, Holandia, Grecja, Hiszpania
Poland, Netherlands, Greece, Spain
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych przeprowadzonych jesienią 2007 roku w czterech europejskich krajach: Polsce, Holandii, Grecji i Hiszpanii. Celem badania było ustalenie grupy istotnych cech dla innowacyjnych produktów z rynku owoców, które znacząco wpływają na postrzeganie tych produktów przez konsumentów. Konkurencyjność przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od tworzenia produktów o cechach preferowanych przez konsumentów. Podczas 16 sesji zogniskowanych wywiadów grupowych zidentyfikowano wiele cech innowacji na rynku owoców i produktów owocowych istotnych dla akceptacji tych produktów przez konsumentów. (abstrakt oryginalny)

In the article results of focus group interview conducted in four European countries were presented. The aim of the study was to identify characteristics of fruit and fruit products innovations which influence innovation acceptance of novel fruit products. A number of influential characteristics was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blythe J. 1999: Innovativeness and newness in high-tech consumer durables. Journal of Product and Brand Management, Vol. 8 No 5, pp. 415-29.
 2. Foxall, G.R., Bhate, S. 1993a: Cognitive styles and personal involvement of market initiators for "healthy" food brands: Implications for adoption theory. Journal of Economic Psvchology, Vol. 14, pp. 33-56.
 3. Foxall. G.R., Bhate, S. 1993b: Cognitive style and use innovativeness for applications software in home computing: implications for new product strategy. Technovation, Vol. 13 No. 5, pp. 311-23.
 4. Goldenberg J., Lehmann D.R., Mazursky D. 2001. The idea itself and the circumstances of its emergence as predictors of new product success. Management Science, Vol. 47 l, pp. 69-84.
 5. Goldsmith R.E., Flynn, L.R. 1992: Identifying innovators in consumer product markets. European Journal of Marketing, Vol. 26 No 12, pp. 42-55.
 6. Martinez M.G., Briz J. 2000: Innovations in the Spanish food and drink industry. International Food and Agribusiness Management Review 3, pp. 155-176.
 7. Prosińska M. 2006: Innowacje w sektorze spożywczym. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań, 177-181
 8. Prosińska M., Bartels J. 2007: Theoretical framework on consumer innovativeness for fruit. Deliverable D 1.3.1 of ISAFRUIT project.
 9. Rogers E.M. 1983/2003: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York, NY.
 10. Steenkamp J.B.E.M., Gielens K. 2003: Consumer and Market Drivers of the Trial Probability of New Consumer Packaged Goods. Journal of Consumer Research, Vol. 30, pp. 368-84.
 11. van Trijp J.C.M., Steenkamp J.E.B.M. 2005: Consumer - oriented new product development: principles and practice. [In:] Innovation in agri-food systems (M. Meulenberg, Jongen ed.). Wageningen Academic Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu