BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabia Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Alternatywne miary inflacji - analiza porównawcza na przykładzie Polski lat 1989-2008
Alternative Measures of Inflation - a Comparative Analysis on the Example of Poland in the Period 1989-2008
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2010, nr 1, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Wskaźnik inflacji, Wskaźniki cen, Indeks cen
Inflation, Inflation rate, Price index, Price index
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono różne mierniki inflacji wykorzystywane w statystyce gospodarczej. Zwrócono uwagę na wskaźnik cen konsumpcyjnych, a następnie na metody mierzenia alternatywnych mierników inflacji, czyli indeksów cen: produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej, PKB oraz różnych odmian inflacji bazowej. Przedstawiono statystyczną ilustrację tych miar w Polsce w latach 1989-2008 oraz omówiono przyczyny zróżnicowania poszczególnych wskaźników w badanym okresie.

The purpose of the article is to show the varied measures of inflation used in economic statistics. The paper is composed of five parts. The first part deals with presenting the most popular and universal index - Consumer Price Index (CPI). Part two is devoted to the analysis of alternative measures of inflation, it means: Producer Price Index (PPI), the Price Index of Construction and Assembly Production, the Price Index of Gross Domestic Product as well as different measures of core inflation. Statistical illustration of all these measures in Poland within years 1989-2008 will be showed in part three. The next point is devoted to the analysis of causes of the differentiation all the indexes. A summary and conclusions are formulated in the last part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Bogusławska W., Inflacja, [w:] Czesław Sułkowski (red.), Makroekonomia. Teoria i polityka makroekonomiczna, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2001.
 3. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 4. Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 5. Dornbusch R., Fischer S., Inflation and unemployment, [w:] Macroeconomics, Fifth Edition, 1990.
 6. Lutkowski K., Inflacja a wzrost gospodarczy w kapitalizmie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 7. Łyko J., Pomiar i prognozy inflacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania nr 149, Wrocław 2002.
 8. Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 9. Raport o inflacji 1996, Narodowy Bank Polski, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 10. Raport o inflacji styczeń 2007 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa, Styczeń 2007.
 11. Rewizja miar inflacji bazowej w 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, różne wydania z lat 1992-2007.
 13. Roger S., Core inflation: concepts, uses and measurement, "Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper Series", No G98/9, July 1998.
 14. Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, Wydanie I, Wrocław 2002
 15. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
 16. Więznowski A., Inflacja we współczesnej gospodarce, [w:] Józef Pająkiewicz(red-), Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 17. Woźniak P., Różne miary inflacji bazowej w Polsce w latach 1995-1998, [w:] Andrzej Wojtyna (red.), Alternatywne strategie dezinflacji, Raporty CASE, nr 32, Warszawa 1999.
 18. Wynne M. A., Core inflation: a review of some conceptual issues, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", May/June, Part 2 2008.
 19. Żyżyński J., Fałszywy wskaźnik inflacji, "Ekonomista", nr 5/1994.
 20. www.nbp.pl
 21. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu