BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujda-Dyńka Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu), Zych Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Wykorzystanie outsourcingu jako metody wspomagającej zarządzanie procesowe (na przykładzie przedsiębiorstw województwa podkarpackiego)
Taking the Advantage of Outsourcing as a Method Helping Process Management (Examples of the Companies of Voivodship of Podkarpacie)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 214-220, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Systemy wspomagania zarządzania, Outsourcing, Badania ankietowe
Process-oriented approach, Management support systems, Outsourcing, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych autorek nad wykorzystaniem działań outsourcingowych w przedsiębiorstwach regionu podkarpackiego. Analiza empiryczna poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych pojęć dotyczących problemu badawczego oraz podkreśleniem roli omawianej metody w zarządzaniu procesowym. (fragment tekstu)

The article is aimed at presenting the research associated with the use of outsourcing in the companies of voivodship of Podkarpacie. Outsourcing as a method helping process management is observed when a company or an organization employs another company to do its work and the employed company is indirectly connected with a certain company. It should lead to the better fulfillment of economic purposes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopczyński T., Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] T. Mendela (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania, AE, Poznań 2000.
  2. Krejner-Nowecka A., Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław 2004.
  3. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Niemczyk J., Układ outsourcingowy jako rodzaj sieci międzyorganizacyjnej, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1104, AE, Wrocław 2006.
  5. Pankowska M., Outsourcing - alternatywa zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa, "Informatyka" 1997, nr 6.
  6. Różański T., Outsourcing a możliwości rozwojowe małego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008 [numer specjalny].
  7. Szczepański R., Outsourcing na rynkach zagranicznych w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2008, nr 3.
  8. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
  9. Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu