BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej
The Role and Importance of Works Councils in Central and Eastern European Companies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 5, s. 9-18, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rada zakładowa, Związki zawodowe, Rada pracownicza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Works council, Trade unions, Works Councils, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest zdefiniowanie roli i pozycji rad zakładowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie zasięgu ich funkcjonowania. Powstanie tych instytucji partycypacji pracowniczej było wynikiem implementacji w tych krajach dyrektywy unijnej z 2002 r., która ustanawia podstawowe struktury informowania i konsultacji pracowników. Związki zawodowe były początkowo niechętne a nawet wrogo nastawione do tworzenia rad, obawiając się konkurencji i utraty monopolu na reprezentację pracowników. Z czasem, w większości przypadków, złagodziły one swój nieprzychylny stosunek do tych instytucji i zaczęły wykorzystywać je jako pole dla własnej aktywności i możliwość poszerzania zakresu informacji. W dalszym jednak ciągu, liczba rad w Europie Środkowo-Wschodniej jest relatywnie mała, a znaczna część z nich nie w pełni egzekwuje przyznane im ustawowo uprawnienia. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to define the role and position of works councils in the countries of Central and Eastern Europe as well as to identify the scope of their functions. The establishing of such employee participation institutions in these countries was the result of the implementation of the European Union directive of 2002, which established a general framework for informing and consulting employees. Initially, trade unions were reluctant or even had a hostile view of works councils. They saw them as rivals and feared that they would lose their monopoly in representing employees. With time, in most cases, trade unions mitigated their averse attitude and began to use works councils as a field for their own activity and as a possibility for extending the range of information. However, works councils are relatively scarce in Central and Eastern Europe and most do not exercise their statutory rights in full. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blažiene J. (2009), The impact of the information and consultation directive on industrial relations - Lithuania, "European Industrial Observatory".
 2. Cziria L. (2009), The impact of the information and consultation directive on industrial relations - Slovakia, "European Industrial Observatory".
 3. Impact of the information and consultation directive on industrial relations (2008), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 4. (2007), Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 5. Karnite R. (2009), The impact of the information and consultation directive on industrial relations - Latvia, "European Industrial Observatory".
 6. Kohl H. (2009), Freedom of Association, Employees' Rights and Social Dialogue in Central and Eastern Europe and Western Balkans, Friedricht-Ebert-Stiftung, Berlin.
 7. Lužar B. (2009), Slovenia: Industrial Relation Profile, "European Industrial Observatory".
 8. (2007), Monitoring Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Raport końcowy S. Partner, Warszawa.
 9. Krsgyorgy S., Vamos I. (2001), The experience of works councils in Hungary, "South-East Europe Review for Labour and Social Affairs", nr 1.
 10. Neumann L. (2009), Hungary: Industrial Relation Profile, "European Industrial Observatory".
 11. Nurmela K., Kallaste E. (2009), The impact of the information and consultation directive on industrial relations - Estonia, "European Industrial Observatory".
 12. Skorupińska K. (2009), Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Workplace Representation, www.worker-participation.eu, ETUI.
 14. Wratny J. (2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa.
 15. Wratny J., Bednarski M., red. (2010), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu