BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doktór Kazimierz (Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Status rad pracowniczych w systemie przedstawicielskim
Works Councils in a Representative System
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 5, s. 19-31, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Demokracja przemysłowa, Dialog społeczny, Rada pracownicza, Alienacja, Grupa interesu, Zarządzanie biznesem, Związki zawodowe
Human Resources Management (HRM), Industrial democracy, Social dialogue, Works Councils, Alienation, Interest group, Business management, Trade unions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera opis statusu rad pracowników w systemie przedstawicielskim organizacji dialogu społecznego, w którym udział biorą związki zawodowe, rady pracowników oraz zarządy przedsiębiorstw i zakładów pracy. Autor przedstawia funkcje różnych przedstawicielskich organów pracowniczych jako partnera względem zakładowych organizacji związkowych oraz właścicieli lub zarządców organizacji biznesu. (abstrakt oryginalny)

This article contains a description of the status of works councils in the representative system of social dialogue organizations encompassing trade unions, works councils, and the managements of companies and plants. The author presents the functions of various employee representative bodies as a partner for works trade union organizations as well as the owners or managers of business organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2008), Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Dahrendorf R. (2007), Klasy i klasowy konflikt w społeczeństwie przemysłowym, NOMOS, Kraków.
 3. Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa.
 4. Doktór K. (2002), Zmierzch pracy czy upadek zatrudnienia, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, vol. 5 "Zarządzanie pracą", Wyd. UJ, Kraków.
 5. Doktór K. (2004), Modernizacja stratyfikacji zawodowej, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, GUS, Warszawa.
 6. Doktór K. (2010), Dylematy marginalizacji, [w:] Kopka J., Matuszak G. (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności, Wyd. UŁ, s. 123-134.
 7. Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Scholar, Warszawa.
 9. Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Eberta, Warszawa.
 10. Jasińska J. (2010), Stosunki i warunki pracy, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Król H., Ludwiczyński A., red. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. March J., Simon H. (1966), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Lachiewicz S. (2001), Wpływ restrukturyzacji przemysłu na proces partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 15. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 16. Rudolf S., red. (2001), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź.
 17. Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Urbanek P., red. naukowa (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź.
 19. Wratny J., Bednarski M. (2010), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu