BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przywództwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Strategic Leadership and Corporate Competitivessness
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 137-146, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Menedżer
Leadership, Enterprise competitiveness, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem naszego zainteresowania jest przywództwo strategiczne związane z menedżerami najwyższego szczebla, i próba określenia jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, na podstawie studiów teoretycznych i badań empirycznych. (fragment tekstu)

In the article the authors present the theoretical assumptions concerning the strategic leadership and explain the idea of competitiveness as well as the methods of measurement of both concepts. Moreover, the study also includes a synthetic description of the results of empirical research, conducted in Polish companies, of the level of strategic leadership and its impact on their competitiveness. The research result shows that the quality of the strategic leadership was estimated as poor and no positive impact of leadership on the competitiveness of the examined organisations was found. According to the authors, the research of these phenomena should be continued. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G. C, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bass B. M., Executive and Strategie Leadership, "International Journal of Business", 2007, Vol. 12, Nr 1.
 3. Bossak J. W., Bieńkowski W, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 4. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002.
 5. Day D. V, Lord R. G., Executive Leadership and Organizational Performance: Suggestions for a New Theory and Methodology, "Journal of Journal of Management", 1998, Vol. 14.
 6. Dubrin A. J., Leadership. Research findings, practice and skills. Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2007.
 7. Hitt M. A., Ireland R. D., Hoskisson R. E., Strategic management: Competitiveness and globalization, 4 th edn. OH: South-Western College Publishing, Cincinnati 2001.
 8. Low J., Kalafut R C, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. Lyons R, A leadership development model to improve organizational competitiveness, "Advances in Competitiveness Research", 2007, Vol. 15.
 10. Petrick J. A., Scherer R. E, Brodziński J. D., Quinn J. E, Fall Ainina M., Global Leadership Skills and Reputational Capital: Intangible Resources for Sustainable Competitive Advantage, "The Academy of Management Executive", 1999, Vol. 13.
 11. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 12. Robbins S. R, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 13. Rowe W. G., Creating Wealth In Organisations: The Role of Strategic Leadership, "Academy of Management Executive", 2001, Nr 1.
 14. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 17. Tarabishy A., Sashkin M., Entrepreneurial Leadership: Defining and Validating a New Construct. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management 2007, Philadelphia, PA. 2007.
 18. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 19. Veliyath R., Fitzgerald E., Firm Capabilities, Business Strategies, Customer Preferences, and Hypercompetitive Arenas: the Sustainability of Competitive Advantage with Implications form Firm Competitiveness, "Competitiveness Review", 2000, Vol. 10, Iss. 1.
 20. Zarządzanie - teoria i praktyka, pod red. L. Koźmińskiego, A. K. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu