BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Marek (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rady pracowników w polskich przedsiębiorstwach : wnioski z badań empirycznych
Works Council Empirical Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 5, s. 49-66, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rada pracownicza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Związki zawodowe
Works Councils, Personnel participation in management, Trade unions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania referowanego w artykule było ustalenie rzeczywistego stanu funkcjonowania rad pracowników oraz próba odpowiedzi na pytanie o skuteczność tej nowej formy demokracji pracowniczej i jej wpływu na efektywność ekonomiczną firm, po pierwszym okresie ich funkcjonowania (abstrakt oryginalny)

The objective of the research undertaken together with Prof. J. Wratny, Ph.D., Hab. was the establishing of the actual state of works councils, bearing in mind the changeability of laws governing these new institutions, as well as an attempt at providing answers to questions CONTENTS regarding the effectiveness of this latest form of employee democracy and its impact on the economic efficiency of companies at the close of their four-year term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagieński S. (2007), Partycypacja pracownicza w spółkach hodowlanych w Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  2. Goździewicz G. (2007), Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  3. Klimek D. (2007), Partycypacja pracownicza. Studium przypadku w Statoil Poland Sp. z o.o., [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Mokrzyszewski A. (2009), Przyczyny niskiego uzwiązkowienia Polaków pracujących, [w:] J. Gardawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa.
  5. Okraska R., red. (2007), Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
  6. Sobczyk A. (2007), Przedmiot i procedura informowania radę pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  7. Stelina J. (2007), Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu