BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Kazimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czas w ekonomii
Time in Economics
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 2, s. 43-49, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Czas w ekonomii, Ekonomia czasu, Badanie zjawisk ekonomicznych
Time and economy, Time economics, Economic phenomenon research
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Czas dla ekonomisty jest zarówno przedmiotem badania, jak i narzędziem badania. Można z niego korzystać na wiele sposobów. Może być również punktem odniesienia dla rozważań nad gospodarką. Omawiając znaczenie i interakcję pomiędzy ujęciem statycznym i dynamicznym, pomiędzy przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością, przypominając pojęcia czasoprzestrzeni, i ekonomii czasu, autor zwraca uwagę również na jego subiektywne postrzeganie. Czas jest wprawdzie kategorią obiektywną, ale sposób jego rozumienia w badaniach nad gospodarką i przedsiębiorstwami bywa subiektywny. Zawsze w badaniach trzeba więc rozważyć, jak jest rozumiany czas, i czy właściwie uwzględniono jego upływ i specyfikę oddziaływania na przedmiot badania i samego badacza. (abstrakt oryginalny)

For the economist the time is both a subject of study and research tool. It can be used in many ways. It may also be a reference point for reflection on the economy. Discussing the importance of recognition and interaction between the static and dynamic, between past, present and future, reminding the concepts of spatial time and economy of time, the author also noted that time is an objective category, but its understanding in research of economics and enterprises sometimes is subjective. Then always during investigations one should consider how time is understood, and if the impact of time pass and also the specific of its influence on the research subject and on the researcher, is properly taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Adamkiewicz-Drwiłło H., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 191-204.
  2. 2) Bohm D., Ukryty porządek, PWN, Warszawa 1988.
  3. 3) Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
  4. 4) Hawrylyshyn B., Drogi do przyszłości, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1990.
  5. 5) Heller M., Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2008.
  6. 6) Heller M., Filozofia nauki, Petrus, Kraków 2009.
  7. 7) Grobler A., Metodologia nauki, PWN, Warszawa 2006.
  8. 8) Kołakowski L., Mentzel Zb., Czas ciekawy, czas niespokojny, Znak, Kraków 2007.
  9. 9) Sheppard E., Geography or Economics? Conceptions of Space, Time, Interdependence, and Agency, [w:] Clark G.L., Feldman M.P., Gertler M.S., The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford-New York 2000, p. 99-124.
  10. 10) Zacher L.W., Spór o globalizację, Elipsa, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu