BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balwicka-Szczyrba Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Balwicki Łukasz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Praktyka korzystania przez rady gminy z kompetencji do wprowadzania stref wolnych od dymu tytoniowego
The Practice of Municipal Councils Exercising Their Powers to Introduce Tobacco Smoke Free Zones
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 9, s. 59-65, przypisy
Słowa kluczowe
Palenie tytoniu, Ochrona zdrowia, Zdrowie publiczne
Smoking, Health care protection, Public health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rady gminy mogą ustalić, w drodze uchwały, miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. Przeprowadzona w artykule analiza ma na celu ustalenie, czy w okresie od 1.05.1996 r. do 1.07.2009 r. rady gminy często i w odpowiedni sposób korzystały z przyznanych im narzędzi prawnych do działania na rzecz ochrony zdrowia przed szkodliwym wpływem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Autorzy jednoznacznie stwierdzają, że aktywność rad gmin w zakresie wyznaczania miejsc wolnych od dymu tytoniowego we wskazanym okresie była niska. (abstrakt oryginalny)

According to Article 5(4) of the Act on the Protection of Health against the Consequences of using Tobacco and Tobacco Products of 9 November 1995, municipal councils are able to specify the places assigned for public use as tobacco smoke free zones, by way of a resolution. The analysis contained in the article has the objective of establishing whether municipalities frequently and correctly took advantage of the legal tools awarded to them in the years 1996–2009 in order to take steps to protect health against the damaging influence of tobacco and tobacco products. The authors unambiguously state that the level of activity of municipal councils in specifying tobacco smoke free zones during this period was low. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Jankowski, M. Brzozowska-Kiszka, D. Dębicka-Dąbrowska, K. Kawecka-Jaszcz, Wpływ zakazu palenia w miejscach publicznych na częstość hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych – przegląd systematyczny, "Kardiologia Polska" 2008/66, s. 1107–1112.
  2. A. Kisielewicz, Glosa do wyroku NSA-Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 27.06.2002 r., SA/Bk 230/02, OSP 2003/12, poz. A 155.
  3. T. Nycz, Glosa do wyroku NSA-Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 27.06.2002 r., SA/Bk 230/02, OSP 2003/12, poz. A 155.
  4. T. Nycz, Palenie reglamentowane (nowa i stara regulacja), "Atest. Ochrona Pracy" 1996/8.
  5. A. Ostapski, Kompetencja rady gminy do ustalania stref wolnych od dymu tytoniowego, "Samorząd Terytorialny" 2009/6.
  6. P. Wilczyński, Wolność palenia wyrobów tytoniowych? Artykuł dyskusyjny, "Administracja" 2007/3.
  7. World Health Organization, Protection from Exposure to Second-hand Tobacco Smoke. Policy Recommendations, 2007 www.who.int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu