BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lech Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Teoretyczne podstawy sektorowej polityki przemysłowej
Theoretical Grounds of Sectoral Industrial Policy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2010, nr 1, s. 31-41, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Ekonomia dobrobytu, Polityka handlowa
Industrial policy, Welfare economics, Trade policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych (ekonomię dobrobytu, koncepcję infant industry, strategiczną politykę handlową), stanowiących uzasadnienie sektorowej polityki przemysłowej, ukierunkowanej na "przyszłościowe" dziedziny przemysłu. (fragment tekstu)

The article presents the most important theoretical conceptions that justify sectoral industrial policy which is directed at ,,modem" industries, namely achievements of welfare economics, infant industry theory and theory of strategic trade policy. The research hypothesis was formulated on the following basis: theoretical conceptions that were analysed, show strong economic arguments in favour of sectoral industrial policy directed at picking up winners. However, they also evoke controversy described in economic literature. The arguments in favour of state intervention in economic processes, which are based on welfare economics, are challenged by property rights theory, contestable market theory and transaction cost theory. Among the arguments against both infant industiy as well as strategic trade policy, one can mention difficulties with proper choice of industries to be supported by the state and rent-seeking phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Audretsch D. B., Industrial and Trade Policies for Emerging Markets Economies, "Discussion Paper Series" 1994, No. 1046.
 3. Besley T., Seabright P., European state aid policy, [w:] Hope E.(ed.) Competition Policy Analysis, Routledge, London-New York 2000.
 4. Borkowska B., Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego, http://rnikro.univ.szczecin.p1/bp/pdf/4 l/6./pdf
 5. Burton J., Picking Losers... ? The political economy of industrial policy, The Institute of Economic Affairs, London 1983.
 6. Federico G., Foreman-Peck J., Industrial Policies in Europe, [w:] Foreman-Peck J., Federico G. (eds) European Industrial Policy. The Twentieth-Century Experience, Oxford University Press, Oxford 1999.
 7. Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 8. Globalization of Industry. Overview and Sector Reports, OECD, Paris 1996.
 9. Gorynia M., Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 1/2.
 10. Gorynia M., Selektywna polityka przemysłowa w okresie Transformacji, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 1-2.
 11. Kozarowicz K., Skowrońska A., Polityka przemysłowa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 12. Kingman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Lipowski A., Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Lipowski A., Przedmiotowa polityka przemysłowa - rozważania sceptyczne, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 15. Martin S., Valbonesi P., State Aid in Context, [w:] Galii G, Pelkmans J. (red.) Regulatory Reform and Competitiveness in Europe, Horizontal Issues, I, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2000.
 16. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 17. Melitz J., When and How Should Infant Industries Be Protected?, "Journal of International Economics" 2005, Vol. 66, Issue 1, http://cepr.Org/meets/wkcli/2/2306/papers/melitz.pdf.
 18. Michałek J. Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 19. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 20. Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
 21. Rynarzewski T., Zielińska Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 22. Samuelson W. F., Marks S. G, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 23. Stglitz J., Carlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 24. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 25. Swierkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 26. Urbanek P, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 27. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 28. Witkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy. Współzależności. Perspektywy, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 29. Wziątek-Kubiak A., Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1996.
 30. Wziątek-Kubiak A., Orientacja proeksportowa a selektywna polityka przemysłowa, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu