BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Reakcje przedsiębiorstw sektora lotniczego na kryzys : procesy restrukturyzacyjne
Crisis Reactions of Companies in the Aviation Sector : Restructuring Processes
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 154-163, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Linie lotnicze, Kryzys finansowy, Lotnictwo, Prywatyzacja Polskich Linii Lotniczych LOT, Procedury restrukturyzacyjne, Restrukturyzacja naprawcza
Airlines, Financial crisis, Aviation, Privatization of Polish Airlines LOT, Restructuring procedures, Repair restructuring
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Abstrakt
W artykule opisano sytuację w sektorze usług transportu lotniczego w okresie kryzysu. Linie lotnicze podejmują szereg procedur naprawczych, wdrażają strategie antykryzysowe przeprowadzają restrukturyzację kosztów, poszukują nowych źródeł dochodów, a także wprowadzają zmiany w strategiach w celu zapewnienia większej skuteczności w dłuższej perspektywie. Kryzys przyspieszył wiele działań, narażając słabości podmiotów sektora lotnictwa, w tym naszego przewoźnika lotniczego PLL LOT S.A. Procesy restrukturyzacji mają wpływ na linie lotnicze na całym świecie, gdzie możemy obserwować wzrost konsolidacji, głębsze procesy prywatyzacyjne oraz wprowadzenie nowych modeli podmiotów gospodarczych na rynku lotniczym.

The text analyses the situation within the service sector of air transport in the period of crisis, indicating that the problems of the aviation market operators was affected by the earlier rise in prices and the decline in the world economic situation. Airlines are undertaking a number of repair procedures, implementing anti-crisis strategies restructuring their costs, seeking new income sources and also introducing strategic changes to ensure higher effectiveness in long-term perspective. The crisis accelerated a lot of actions, exposing weaknesses of aviation sector entities, including our air carrier PLL LOT S.A. Restructuring processes have affected airlines all over the world, where we can observe increasing consolidation, deeper privatisation processes, redefinition of cooperation in alliance groups as well as the introduction of new models of business operators on the aviation market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj L., Skrzydlaty kryzys, "Gazeta Wyborcza" z 13 listopada 2009 r.
 2. Hańska M., Sipińska D., Amerykańskie linie lotnicze, "Air World", Nr 5/2008.
 3. IATA. World Air Transport Statistic (1970-2009) Montreal.
 4. International Monetary Fund World Economic Outlook - Crisis and Recovery, April 2009.
 5. Marciszewska E., Czy polski sektor lotniczy uniknie szoku integracyjnego, w: Transport w Unii Europejskiej. Sukcesy-Porażki-Kierunki, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 6. Mączyńska E., Przedsiębiorstwo wobec skutków kryzysu i naruszonej równowagi. Materiały Konferencji "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse", KNoP grudzień 2009 r.
 7. Nietz E, Trudna jesień i zima LOT-u, "Polska Gazeta Transportowa" z 26 sierpnia 2009 r.
 8. Restrukturyzacja i zmiana modelu biznesowego, "Żurawie", Nr 12 z 7 sierpnia 2009 r.
 9. Roj N., Lotnicza ewolucja czy rewolucja. Flota, Transport, Logistyka, "Gazeta Wyborcza" z 18 marca 2009 r.
 10. Romanowska M., O odwadze strategicznego myślenia, "Gazeta SGH", Nr 06 08.
 11. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Wig-Press 2001.
 12. Szymański W, Kiedy i co po kryzysie. Materiały Konferencji "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse", KNoFJ grudzień 2009 r.
 13. The Impact of the Economic Crisis on the EU Air Transport Sector. E.P Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, October 2009.
 14. Tkaczyk T. P, Identyfikacja przyczyn wzrostu ryzyka przedsiębiorstw. Materiały Konferencji "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse", KNoP, grudzień 2009 r.
 15. Walewska D., Zniknie 16 linii lotniczych, "Rzeczpospolita. Rynki & Firmy" z 16 grudnia 2009 r.
 16. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, red. naukowa I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu