BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wycena banku w kryzysie
Valuation of Bank in Crisis
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 2, s. 51-56, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Ocena kondycji finansowej banku, Wartość klienta, Kryzys finansowy
Valuation, Assessment of the financial condition of the bank, Customer value, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wycena wartości banku w sytuacji kryzysowej nastręcza wiele trudności. Szczególnie trudny jest wybór metody wyceny, a wątpliwości potęgują się, gdy na kryzys w banku nakłada się kryzys finansowy krajowy lub międzynarodowy. Autor proponuje nowy model wyceny − według sumy wartości klientów banku. Przydatność takiego modelu wynika z faktu, że w sytuacji kryzysowej niektóre aktywa banku tracą gwałtownie na wartości, ale klienci o określonych cechach stają się relatywnie bardziej wartościowi. Ze względu na specyfikę bankowości niezbędna jest adaptacja znanych modeli wyceny wartości klienta, które były konstruowane przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The valuation of the bank in a crisis situation arises many difficulties. Particularly difficult is the choice of valuation methods, and the doubts multiply when the crisis in the bank occurs along with financial crisis, national or international. Proposed by the author a new model involves applying valuation, after the combined value of the bank’s customers. The usefulness of such a model ensues from the fact, that in a crisis situation some bank’s assets lose value rapidly, but also relatively more valuable become the customers with specific features. The author points out that due to the specifics of banking, it is necessary to adapt the known customer valuation models that were designed above all for manufacturing companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Barach L., Intangible Assets Concepts and Measurements, New York University, NY 2003, s. 299.
 2. 2) Blattberg R.C., GetzG., Thomas J.S., Customer Equity. Building and Managing Relationship as Valuable Assets, Harvard Business School Publ. Co., 2001.
 3. 3) Capiga M., Kapitał klienta banku, Twigger, Warszawa 2005.
 4. 4) Czerwonka L., Wartość spółki w okresie spadku cen akcji, [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, L. Pawłowicz i M. Czerwińska (red.), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 3/1/2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 5. 5) Dobiegała-Korona B., Pomiar wartości klientów a wartość firmy, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 6. 6) Dobiegała-Korona B., Wartość klienta, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, M. Panfil i A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa 2006.
 7. 7) Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A., Valuing Customers, Columbia University, New York 2001.
 8. 8) Janusz T., Stos D., Wpływ sytuacji kryzysowych na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, J. Bieliński i M. Czerwińska (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 9. 9) Masiukiewicz P., Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa 2007, s. 115 i nast.
 10. 10) Masiukiewicz P., Specyfika zarządzania upadłością banku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 1/2009.
 11. 11) Masiukiewicz P., W stronę fuzji lub przejęcia, „Bank" nr 4/2004.
 12. 12) Podszywałow A., Wartości niematerialne i prawne, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, M. Panfil i A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa 2006, s. 211.
 13. 13) Read G., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J., Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFC Press, Kraków 2004, s. 21.
 14. 14) Reidenbach R.E., Wilson T.C., Mc Clung G.W., Goeke R.W., The Value Driven Bank (Strategies for Total Market Satisfaction), Irwin Professional Publishing, IL, New York 2000.
 15. 15) Wycena biznesu w praktyce, M. Panfil (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu