BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak-Chmielewska Aneta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce
Impact of Economic Crisis on Corporate Population Dynamics in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 193-203, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia lizbońska, Rozwój demograficzny
Enterprise development, Lisbon Strategy, Demographic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zainteresowanie przedmiotem demografii przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach znacznie się zwiększyła. Wzrost popularności demografii przedsiębiorstw związany jest głównie z projektem Eurostatu i podstawowym celem Strategii Lizbońskiej. Artykuł analizuje i ocenia wpływ otoczenia rynkowego i zmiany zachodzące na rynku na dynamikę populacji przedsiębiorstw. Współczynniki demograficzne zostały wykorzystane do oceny dynamiki populacji przedsiębiorstw.

The interest in the subject of business demography in Poland in recent years has grown significantly. The rise in business demography popularity is connected mainly with the Eurostat project and basic goals of Lisbon Strategy. The article analyses and attempts to estimate the impact of market environment and changes on the market on the corporate population dynamics. Demographic coefficients have been used to estimate corporate population dynamics. REGON register was the basic source of data. It registers new companies having entered the market as well as signed off companies irrespective of why they have gone out of business. There has been a slowdown in corporate population growth dynamics (difference between birth rate and death rate) in Poland with a slight rise in the last two years. The negative impact of the crisis is not to be seen until in 2 or 3 years' time. More information referring to cause and effect mechanisms may come from thorough analyses at the micro level, i.e. at the level of a company or entrepreneur. The research of this kind will answer the question about the actual causes of bankruptcies and their connection with the market situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Business demography in Europe, Enterprise publications. Observatory of European SMEs 2002/No. 5, European Commission, 2002.
 2. Chmiel J., Stan sektora MSP w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002, Warszawa 2004.
 3. Chmiel J. (red.), Stan sektora MSP w 2003 roku tendencje rozwojowe w latach 1994-2003, Warszawa 2005.
 4. Dominiak P, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics, Methodologies and Working Papers, Eurostat, 2007.
 6. Hult M., Business demography in 9 Member States. Results for 1997-2000, Statistics in Focus: Industry, Trade and Services, Theme 4-9/2003, Eurostat.
 7. Lenain R, Butzow Mogensen U., Royuela-Mora V, Strategia Lizbońska na półmetku: Oczekiwania a rzeczywistość, Raport CASE, Nr 58, Warszawa 2005.
 8. Markowicz I., "Demografia firm" - analiza zmian w populacji firm w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 9. Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa 2008.
 10. Ptak-Chmielewska A., Business Demography Issues and Empirical Research on Enterprises' Population Dynamics in Poland, Statistics in Transition, GUS, Warszawa 2009.
 11. Rogowski W, Socha J., Demografia przedsiębiorstw w polskim przetwórstwie przemysłowym, artykuł prezentowany na XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów w Sopocie, 2005.
 12. Rogowski W, Socha J., Stopy wejścia w polskim przetwórstwie przemysłowym tle innych krajów. Badanie demografii przedsiębiorstw, Materiały i Studia JP, Zeszyt Nr 190/2005.
 13. Schrór H., Business demography in the population of enterprises, Statistics Focus: Industry, Trade and Services, Nr 48/2007, Eurostat.
 14. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2003-2007, GUS, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu