BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw : główne założenia
Small Sized Companies Corporate Social Responsibility : major assumptions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 213-223, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Social Responsibility, Small business, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania nad specyfiką działań strategicznych, które wyznaczają kierunek dla problematyki społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Ponadto przedstawiono wybrane rodzaje strategii społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa, z założeniem, że małe przedsiębiorstwo, charakteryzując się w przewadze dynamicznym działaniem, jest otwarte na ciągłe kształtowanie relacji z otoczeniem, dlatego strategie społecznej odpowiedzialności mogą mieć charakter: bierny, reaktywny, proaktywny, interaktywny; wskazując na poziomy dojrzałości przedsiębiorstwa w aspekcie podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań wobec interesariuszy. Rozważania maja charakter teoretyczno-empiryczny. (fragment tekstu)

A large scale and dynamic character of the concept of corporate social responsibility enables its strategic integration. The scope and level of social responsibility in the strategic dimension may be different due to the size of the company, industry, business complexity, kind of environment etc.The article attempts to deliberate on the specific nature of strategy that determines the trend of social responsibility in the small sized company management. Moreover, it presents selected kinds of social responsibility strategy, assuming that a small sized company characterised by the advantage of dynamic business is open to continuous development of environmental relations, hence social responsibility strategies may be passive, reactive, proactive or interactive indicating the levels of corporate maturity in the aspect of making socially responsible decisions in relation to stakeholders. The deliberations are theoretical and empirical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
  2. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  3. Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - uwarunkowania, przejawy, instrumenty zarządzania, w: B. Kożuch (red.), "Współczesne Zarządzanie", Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 4/2009.
  4. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Sokołowska A., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie - specyficzne cechy, kluczowe obszary, wybrane sposoby, w: A. Potocki (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2009.
  6. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Bellona, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu