BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek-Crabb Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie strategiczne : w kierunku większej równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Sustained Strategic Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 236-244, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Strategic management, Corporation strategies, Enterprise sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw. Zasady zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w procesie zarządzania strategicznego (w tym strategicznych uczestników, sposób i zakres analizy strategicznej i wyboru) oraz w elementach strategii (tj. misji i wartości, cele strategiczne i przewagę konkurencyjną) . Zrównoważone zarządzanie strategiczne może być określone przez pewne wartości i zasady.

The aim of this paper is to present a proposal of application of sustainable development principles in corporate strategic management. The principles of sustainable development have been reflected in the strategic management process (which includes the strategic participants, the method and the scope of strategic analysis and choices) and in the strategy components (i.e. the mission statement and values, strategic goals and competitive advantage). Sustainable strategic management can be characterised by certain values and rules. With regards to the strategic management process the rules are: participation and strong leadership (participants), continuity and combining flexibility with discipline (method) and versatility and multi-variation (scope of the strategic analysis and choices). With regards to the strategy components, sustainable strategic management rules are: responsibility and ethics (mission statement), versatility and optimisation (strategic goals) and non-material character of competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris Ch., Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie, "Harvard Business Review Polska", 11/2004.
 2. Collins J. C, Porras J. I., Wizjonerskie Organizacje. Praktyki Zarządzania Najlepszych Firm, SPM Project, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, 2003.
 3. Day G. S., Schoemaker R J. H., Driving through the fog: managing at the edge, "Long Range Planning", 2004, 37.
 4. Eisenhardt K. M., Making fast strategic decisions in high-velocity environments, "Academy of Management Journal", 1989, 27.
 5. Elkington J., Emerson J., Beloe S., The value palette: a tool for full spectrum strategy, ..California Management Review", 2006, Vol. 48, No. 2.
 6. Ellington J., Cannibals with forks. The triple bottom line of 21st century business, Capstone Publishing Ltd., 1999.
 7. Epstein M. J., Burchard B., Counting what counts. Turning corporate accountability to competitive advantage, Perseus Books, Cambridge, Massachusetts 2000.
 8. Guttman H. M., Hawkes R. S., New rules for strategic engagement, "Journal of Business Strategy", 2004, Vol. 25, No. 1.
 9. Hamel G., Strategy as Revolution, "Harvard Business Review", July-August 1996.
 10. Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań (wersja polska publikacji The centre for our common future), Agenda informacyjna GEA Sp. z o.o., Warszawa 1994.
 11. Marrewijk M. van, A value based approach to organization types: toward a coherent set of stakeholder-oriented management tools, "Journal of Business Ethics", 2004, 55.
 12. Nestorowicz R, Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 13. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Stack J., The Great Game of Business, Currency Doubleday, New York 1992.
 15. Steiner G. A., Strategic Planning: What Every Manager Must Know, Free Press, New York 1979.
 16. Szulanski G, Kruti A., Learning to Make Strategy: Balancing Discipline and Imagination, "Long Range Planning", 2001, 34.
 17. Zagotta R., Robinson D., Keys to successful strategy execution, "Journal of Business Strategy", Jan/Feb 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu