BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Współdziałanie średnich przedsiębiorstw z konkurentami
The Cooperation of Medium-sized Companies with Competitors
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 245-255, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Współdziałanie przedsiębiorstw
Small business, Competitive advantage, Cooperation of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie związków współdziałania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zachodzą w układzie horyzontalnym. (fragment tekstu)

Cooperation with suppiers, purchasers and/or competitors is a way of creating a corporate competitive advantage. The main goal of the article is to present the problem of advantages and threats which result from the cooperation of the medium-sized manufacturing companies with competitors. In order to solve this problem, a case study was carried out in a medium-sized Świętokrzyskie Province based manufacturing company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Metodologiczne podejście do sprawdzania teorii przedsiębiorczych konfiguracji - zastosowanie metod ustawionych teoretycznie, "Przegląd Organizacji", 2009, Nr 4.
 2. Chądzyński M., Polska gospodarka popadła w stagnację, "Dziennik Gazeta Prawna", 2009, Nr 195.
 3. Cygler J., Kooperencja jako stymulator budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 4. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
 5. Czakon W, Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 2009, Nr 9.
 6. Glabiszewski W, Sudolska A., Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", 2009, Nr 2.
 7. Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Jagoda H., Formy współdziałania małych przedsiębiorstw, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 9. Kaleta A., Strategie konkurencji współczesnych przedsiębiorstw, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 10. Kubacka-Góral K., Nowe spojrzenie na relacje z odbiorcami a organizacja ucząca się, w: A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 11. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 12. Pillai K. G., Networks and Competitive Advantage: a Synthesis and Extension, "Journal of Strategie Marketing", 2006, Vol. 14.
 13. Popławski W, Sudolska A., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń 2008.
 14. Wiggins R., Ruefli T. W, Shumpeter's Ghost: is Hypercompetition Making the Best of Times Shorter?, "Strategie Management Journal", 2005, Vol. 26.
 15. Wójcik-Karpacz A., Ryzyko strategicznych powiązań biznesowych, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach", 2009, Nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu