BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy zagraża nam niewypłacalność państwa?
Does Insolvency Threatens[!] the State?
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 1, s. 51-61, rys., tabl., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Niewypłacalność krajów dłużniczych, Niewypłacalność, Analiza ryzyka niewypłacalności, Rating, Agencje ratingowe
Public debt, Insolvency of countries, Insolvency, Analysis of insolvency risk, Rating, Rating agency
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Według prognoz MFW rozrastający się do potężnych rozmiarów dług publiczny krajów G-20 osiągnie w 2014 roku blisko 86 proc. PKB. Sytuacja kryzysowa w Dubaju i Grecji, zadłużenie na granicy ryzyka takich potęg, jak USA, Japonia, Wielka Brytania pokazują, że nie można już uznawać państw za pewnego dłużnika. Dług publiczny Polski również rośnie. Omawiając doświadczenia i prognozy dotyczące wielu krajów i regionów, autorka analizuje sytuację finansową państwa polskiego. (abstrakt oryginalny)

According to the IMF’s forecast the G-20 countries’ public debt expanding to enormous size, in 2014 will reach nearly 86 percent of their GDP. The crisis situation in Dubai and Greece, the debt on border of risk of such powers as the US, Japan, and the United Kingdom show, that one cannot longer recognize any country as a trustworthy debtor. The public debt of Poland is also growing up. Discussing the experiences and forecasts concerning many countries and regions, the author analyzes the financial situation of the Polish State. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Amerykanie kończą z życiem na kredyt, http://serwisy.forsal.pl/artykuly/340994,amerykanie_koncza_z_zyciem_na_kredyt.html,16.09.2009.
 2. 2) Azjaci doprowadzą do bankructwa USA?, http://www.meritum-news.com/FINANSE/?p=178, 31.01.2009.
 3. 3) Bitner M„ Wealth Solutions, Chińska gra o dolara, http://www.financialconsulting.pl, 16.09.2009.
 4. 4) Dług Publiczny. Raport roczny 2008, Ministerstwo Finansów, s. 35, 36, 46, 53.
 5. 5) Gadomski W., Będzie skromniej i wydajniej, „Gazeta Wyborcza", 29.01.2009, http://wyborcza. pl/1,76842,6196748, Bedzie_skromniej_i_wydajniej.html 16.09.2009 r.
 6. 6) Gruszecki T., Polityka antyrecesyjna finansowana jest w USA rosnącym długiem publicznym, „Gazeta Bankowa", 25 maja 2009 r.
 7. 7) Handel zagraniczny Stanów Zjednoczonych w 2008 roku, http:// washington.trade.gov.pl/pl/usa/article/detail,944,Handel_zagraniczny_Stanow_Zjednoczonych_w_2008_r.html 30.09.2009.
 8. 8) Livingston M., Bonds and Bond Derivatives, Blackwell Publishing, 2005, s. 17,19.
 9. 9) Manasse P., Roubini N., Rules of Thumb for Sovereign Debt Crises, IMF Working Paper, March 2005, s. 15.
 10. 10) Priorytety polityki gospodarczej rządu Japonii, http://www.tokio.polemb.net/index.phpTdocument =46, 6.10.2009.
 11. 11) Raport o stabilności systemu finansowego NBP, czerwiec 2009 r., s. 25.
 12. 12) Rekordowy deficyt budżetowy w USA, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowy-deficyt-bu- dzetowy-w-USA-2029825.html, 9.10.2009.
 13. 13) Rekordowy poziom emisji rządowych obligacji w Japonii, http://wyborcza.biz/biznes, 24.11.2009.
 14. 14) Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 15.
 15. 15) Staszewska K., OECD: Polski dług publiczny sięgnie maksimum, „Rzeczpospolita", 24.06.2009.
 16. 16) Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2009.
 17. 17) Szczęsny W., Finanse. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2009, s. 118.
 18. 18) Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 136-137.
 19. 19) Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009, s. 199.
 20. 20) The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum; The Global Competitive ness Report 2006-2007, World Economic Forum.
 21. 21) The State of Public Finances Cross Country, Fiscal Monitor, IMF, November 3,2009, SPN/09/25, s. 35, 46.
 22. 22) World Economic Outlook, October 2009, International Monetary Fund, s. 183.
 23. 23) Wróbel Ł., Niewypłacalność państw - jak znaleźć przyszłych bankrutów? http://forsal.pl/artykuly/ 391969,niewyplacalnosc_panstw_jak_znalezc_przyszlych_bankrut 21.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu