BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugaj Justyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Rosiński Jerzy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje dziekanów jako menedżerów średniego szczebla zarządzania : koncepcja badań
Competence of Deans as Managers of a Middle Management Level : research concept
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 24-31, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kadry naukowe, Kompetencje, Zarządzanie oświatą
Scientific staff, Competences, Management in education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem projektowanych badań jest opisanie obszarów funkcjonowania dziekanów, jako osób zarządzających organizacją, i sformułowanie zestawu kompetencji niezbędnych do realizowanych funkcji zarządczych na tym stanowisku. Ocena sytuacji może stać się inspiracją do planowania zmian przez odpowiedzialne osoby. (fragment tekstu)

The article focuses on the competence of deans, as university managers of a middle management level. The starting point of the analysis is legislation setting the major framework of requirements and qualifications. The research is aimed at answering the question how sovereign directors of organisational units (deans, directors of institutes) perceive changes undergoing in the universities. The major research thesis has been formulated as follows: deans' competence constitutes the key role in the development and implementation of changes in the universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk K., Drzewowski M., Maliszewski W, Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Roles of line managers in creating company's personnel policy, Technical University of Lodz, Łódź 2009.
 3. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes 2009.
 4. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Nowaczyk G., Lisiecki R (red.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 6. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Sijde van der P, Ridder A., Blaauw G., Diensberg Ch. (red.), Teaching Entrepreneurship. Cases for Education and Training, Physica-Verlag, Berlin-Heidelberg 2008.
 8. Thierry D., Sauret C, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 9. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 10. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 12. Zarządzanie Szkolnictwem Wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka, Eurydice. Sieć informacji o edukacji w Europie, Warszawa 2009.
 13. Dokumenty prawne.
 14. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U 2005 Nr 164 poz. 1365, art. Ill, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200 51641365, 6 stycznia 2010 r.
 15. Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, http://www. sggw.pl/o-nas/statut-uczelni/, 6 stycznia 2010 r.
 16. Statut Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązujący od 27 marca 2008 roku, http://www.ujk.edu.pl/site/939, 6 stycznia 2010 r.
 17. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu