BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna-Marszałek Anetta
Tytuł
Dumping as a Sign of a Faulty Competition
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 230, s. 49-99, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Theoretical Aspects of Export Promoting Policy and Dumping in the International Trade
Słowa kluczowe
Dumping, Ceny dumpingowe, Analiza cen, Konkurencja niedoskonała
Dumping, Dumping prices, Price analysis, Imperfect competition
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Stosowanie dumpingu w praktyce nie jest zjawiskiem sporadycznym, ponieważ rynki zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się działają w warunkach konkurencji niedoskonałej, co wymusza dostosowywanie strategii sprzedaży do warunków panujących w otoczeniu. Z tego powodu niektóre przedsiębiorstwa uciekają się do dumpingu jako formy rywalizacji z zagranicznym konkurentem, co może wywoływać poważne skutki dla gospodarki. Zamierzeniem Autorki jest zdefiniowanie podstawowych pojęć oraz omówienie teoretycznych fundamentów dotyczących tego zjawiska. W tym celu przedstawiono kwestie związane z pojęciem dyskryminacji cenowej, dumpingu, przyczynami jego powstawania oraz skutkami oddziaływania na kraj importujący i eksportujący. Rozważania zostały uzupełnione współczesną teorią rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego, zaprezentowaną na przykładzie modelu "wzajemnego dumpingu" Brandera i Krugmana. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1996, p. 14.
 2. Areeda P., Turner D., Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act, "Harvard Law Review" 1975, no 88.
 3. Baumol W., Quasi-permanence of Price Reductions: A Policy for Prevention of Predatory pricing, "Yale Law Journal" 1989, no 1.
 4. Bernhardt D., Dumping Adjustment Costs and Uncertainty, "Journal of Economic Dynamics and Control" 1984.
 5. Bhagwati G., Hudec R.E., Fair Trade and Harmonisation. Prerequisites for Free Trade?, The MIT Press, Cambridge 1996, vol. 2 p. 378.
 6. Blair R., Cheng L., On Dumping, "Southern Economic Journal" 1984
 7. Bork A., The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, 1978; F. Easterbrook, Predatory Strategies and counter-strategies, "Chicago Law Review" 1981, no 48.
 8. Brander J., Intra-Industry Trade in Identical Commodities, "Journal of International Economics" 1981, vol. 11, p. 2-14.
 9. Brander J., Krugman P., A Reciprocal Dumping Model of International Trade, "Journal of International Economics" 1981, vol. 15, no 3-4, p. 313-321.
 10. Cieślik A., Czarny E., Rusinowska A., Handel wewnątrzgałęziowy na rynkach oligopoli-stycznych, Instytut Ekonometrii SGH, 2001, p. 16-26
 11. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa 2000, p. 24-25.
 12. Dumping: a Problem in International Trade, The University of Chicago Press, 1923, p 23.
 13. Hoekman M., Kostecki M.M., The Political Economy of the World Trading System, Oxford University Press, Oxford 1996.
 14. Engering F., Brabander H., Velmust E., EC antidumping Policy in Globalizing World, "Journal of World Trade" 1998, vol. 32, no 6, p. 116.
 15. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1995, p.226.
 16. Hindley B., The Economics of Dumping and Anti-dumping Actions: Is there a Baby in the Bathwater?, [in:] P. K. M. Tharkan, Policy Implications of Antidumping Measures, Elsevier Science Publishers B.V., 1991, p. 28.
 17. HoekmanB., Leidy M., Antidumping for services?, [in:] P.Tharkan, Policy Implications of Antidumping Measures, Elsevier Science Publishers B.V., London 1991, p. 80.
 18. Hoffer S.M., May Exchange Rate Volatility Cause Dumping Injury?, "Journal of World Trade" 1992, vol. 26, no 3, p. 61.
 19. Holmes P., Kempton J., Study on the Economic and Industrial Aspects of Anti-dumping Policy, Working Papers, no 22, Sussex European Institute, 1997, p. 3.
 20. Kłosiński K., Usługi w obrocie międzynarodowym, "Handel Wewnętrzny" 2000, nr 4-5.
 21. Kostecki M.M., Marketing Strategies between Dumping and Anti-dumping Action, Université de Neuchatel, Avril 1991, p. 3.
 22. Lahiri S.,Sheen J., On Optimal Dumping, "The Economic Journal" 1990, vol. 100
 23. Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Goebethner i Ska, Warszawa 1991, p.147
 24. Majewska-Jurczyk B., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, p. 63.
 25. Marceau G., Anti-dumping and Anti-trust Issues in Free Trade Areas, Clarendon Press, Oxford 1994, p. 15-16.
 26. Markusen J., Melvin J., Kaempfer W., Maskus K., International Trade. Theory and Evidence, Mc-GrawHill, New York 1995.
 27. McGee J., Predatory Price Cutting: The Standard Oil Case, "Journal Law & Economics" 1958, no 1
 28. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, p. 292-296.
 29. Philips L., Competition Policy: A Game-theoretic Perspective, Cambridge University Press, 1995, p. 186-189.
 30. Postner R., Antitrust Law: An Economic Perspective, 1976.
 31. Predatory pricing, OECD, Paris 1989, p. 23-32.
 32. Raafat F., Salehizaden H., Dumping Influence of Currency Movements, "Journal of World Trade" 1994, vol. 28, no 3, p. 181.
 33. Rauscher M., On Ecological Dumping, KIEL Working Papers, no 523, August 1992.
 34. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft-Akademia, Poznań 1993, p. 82-83, 239.
 35. Rowbotham E., Dumping and Subsidies, "Journal of World Trade" 1993, no 6, vol. 27, p. 153.
 36. Salvatore D., A Model of Dumping and Protectionism in the United States, Weltwirtschaftliches Archiv" 1989, p. 766.
 37. Scherer F., Predatory Pricing and the Sherman Act, "Harvard Law Review" 1975, no 89.
 38. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996, p. 358.
 39. Stonier A.W., Hague D.C., A Textbook of Economic Theory, Longman, London 1972, p. 203-204.
 40. Tharakan P.K.M., The Problem of Anti-dumping Protection and Developing Country Exports, UNU World Institute for Development Economic Research, Working Papers no 198, September 2000, p. 5.
 41. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997, p.445.
 42. Viner J., Memorandum on dumping, Publications of the League of Nations, Geneva 1926, p.12
 43. Wares W.A., The Theory of Dumping and American Commercial Policy, Lexington 1977.
 44. Willig R., The Economic Effect of Antidumping Policy, OECD Restricted Document, 1992.
 45. Yarbrough B.V., Yarbrough R.M, The World Economy. Trade and Finance, The Dryden Press, Fort Worth 1997, p. 247-253.
 46. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, teoria handlu i polityki handlowej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, p. 149
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu