BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blaik Piotr (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw : struktura - trendy - doświadczenia
Key challenges of Contemporary Logistics and Supply Chain Management : Structure - Trends - Experiences
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 4, s. 11-20, tab., rys.
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Logistics, Logistic management, Supply Chain Management (SCM), Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje istotny problem struktury kluczowych wyzwań stojących przed współczesną logistyką, których zdefiniowanie i identyfikacja może służyć jako cenna podstawa dla pogłębionej interpretacji i oceny strategicznego znaczenia współczesnej logistyki i rozeznania współczesnych trendów jej rozwoju oraz eliminowania bądź ograniczania przyczyn i skutków niepożądanych zależności i uwarunkowań w tym zakresie. Zaprezentowane w artykule teoretyczne aspekty konstruowania katalogu kluczowych wyzwań współczesnej logistyki oraz jego empiryczna weryfikacja w oparciu o unikalne wyniki badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich, może stanowić podstawę kompleksowej strukturyzacji i modelowania perspektywy sieciowej w logistyce i SCM. W sensie badawczym może stanowić także cenną podstawę i płaszczyznę wyznaczającą nowe możliwości dotyczące definiowania, strukturyzacji i identyfikacji determinant rozwoju i zmian w logistyce oraz mechanizmów i przejawów jej oddziaływania na zmiany zarządzania przedsiębiorstwem i zintegrowanym łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of contemporary logistics key challenges structure. Their recognition may be a basis for a broader evaluation of contemporary logistics role. It is also important to recognize contemporary trends of logistics development as well as to restrict the causes and effects of improper relations. A basis for structuring and modeling of network perspective in logistics and SCM is theoretical aspects of contemporary logistics key challenges catalogue creation and empirical research assessment related to North American and West European companies. It is connected with defining and identifying logistics development and changes determinants as well as directions and symptoms of the influence on business management and SCM changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Annual Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation (2001-2006), Capgemini (ed.), The University of Tennessee, Georgia Southern University, 2001-2006.
  2. The Challenge of Complexity Global Manufacturing. Critical Trends in Supply Chain Management, Deloitte Touche Tohmatsu, London 2003, s. 1-6.
  3. The Fourth Annual Global Survey of Supply Chain Progress, Computer Sciences Corporation (CSC), Massachusetts, 2006.
  4. Mastering Complexity in Global Manufacturing. Powering Profits Growth through Value Chain Synchronization, Deloitte & Touche LLP, London 2003, s. 9-23.
  5. Ch. Poirier, F. Quinn, Solid Gains, "Supply Chain Management Review" 2006, No. 1, s. 35 i nast.
  6. Ch. Poirier, F. Quinn, A Survey of Supply Chain Progress, "Supply Chain Management Review" 2003, No. 5, s. 24-31.
  7. G. Prockl, Logistik-Managment im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007.
  8. The Third Annual Global Survey of Supply Chain Progress, Computer Sciences Corporation (CSC), Massachusetts 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu