BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Anna
Tytuł
Czas na pilne zmiany w sektorze transportu Unii Europejskiej
High Time for Changes in EU Transport Sector
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 4, s. 21-23
Słowa kluczowe
Transport, Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Transport, Energy policy, Road traffic safety
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Paliwa naftowe są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Zasoby ropy naftowej ulegają jednak wyczerpywaniu. Obecnie światowe zapotrzebowanie pokrywa wydobycie ropy w dziesięciu różnych regionach świata. Jednak w ośmiu z nich już nastąpił powolny spadek wydobycia. W związku z tym przewiduje się, że w okresie najbliższych 10 lat świat, w tym sektor transportu, zacznie odczuwać niedostatek ropy. Druga okoliczność, wymuszająca pilną potrzebę zmian, to konieczność ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, w emisji których sektor transportu zajmuje jedno z pierwszych miejsc wśród wszystkich sektorów gospodarki. Przeciwdziałanie obu tym zjawiskom wymaga niezwłocznego podjęcia starań, prowadzących do wzrostu efektywności zużycia paliw naftowych. Ułatwi to realizację radykalnej substytucji paliw naftowych przez inne surowce energetyczne. Energicznego działania wymaga też poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na drogach EU-27 ginie każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób, a blisko dwa miliony jest rannych. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest nadmierna szybkość pojazdów. Jej ograniczenie sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa, a także poprawia efektywność zużycia paliw. (abstrakt oryginalny)

Petroleum fuels drive road, air and sea transport. However, oil reserves are running low. At present, global oil demand is covered by ten regions located in various world parts. In eight of them the oil production has already peaked. It is followed then by a slow decline of production rate. By 2020 oil supply will be significantly lower and the world – including its transport sector – will be suffering from oil shortage. High global carbon dioxide emission will also force human kind to change energy use patterns in transport sector – the sector which is responsible for significant GHG emissions. Counteracting the two phenomena requires a prompt increase of the efficiency of petroleum fuel use. Higher efficiency could result in the lower fuel use and emission. This may also significantly facilitate the next step i.e., dramatic substitution of petroleum fuels by other energy forms. Safety of road transport should also be improved. The number of people killed every year on roads of the EU-27 is a few dozens of thousands and the number of injured is around two million. High speed of vehicles is the single biggest contributing factor in numerous road accidents. There is the urgent need of various actions to tackle vehicle speeds. Lower speeds lead also to lower fuel consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Are Trucks Taking Their Toll? CE Delft-Organization, styczeń 2009, http://www.ce.nl/index.php
  2. Biofuels and Other Renewable Energy in Transport Sector, European Commission, http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/biofuels_en.htm; Brussels to table EU clean cars strategy, www.euractiv. com/en/transport/
  3. Cleaner and Safer Road Transport. November 2009, Brussels, http://www.transportenvironment.org/
  4. Crude Oil = The Supply Outlook 2007, Energy Watch Group, www. energywatchgroup.org
  5. Energy Information Agency, US Government Dept. of Energy, www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html
  6. ETSC - European Transport Safety Council, http://www.etsc.eu/home.php
  7. Kwiatkiewicz, Ropa naftowa - światowa produkcja, konsumpcja i ceny. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 9, s. 27-31
  8. http://europa.eu/travel/gettingthere/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu