BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twaróg Sebastian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Instytucjonalne implikacje integrowania łańcuchów dostaw krwi w Polsce
Institutional Implications of Blood Supply Chains Integration in Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 5, s. 9-14, rys.
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Krwiodawstwo
Logistics, Logistic management, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Blood donation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozważenie możliwości zarządzania i integracji łańcuchów dostaw krwi. Zdaniem autora istnieje konieczność integracji działań wewnątrz organizacji, które składają się na łańcuch dostaw oraz integracji całego łańcucha dostaw. Integracja całego łańcucha dostaw może być realizowana przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) lub operatorów logistycznych typu 3 PL pod warunkiem współdzielenia i akceptowania szczególnych zasad traktowania dostaw krwi. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to consider the options of managing and integrating blood supply chains in Poland. Due to the author there is necessity for integration actions inside the organizations which are included in the supply chain and for integration of the whole chain. Integration of the whole chain can be implemented by RCKiK (Regional Centre of Blood Donor ship and Blood Treatment) or logistics operator 3PL under the condition of sharing and accepting the ideas connected with special treatment of blood supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Blaik, Efektywność zarządzania logistyczno-marketingowego i podstawy jej kształtowania, w: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, pod red. M. Sołtysika, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 63.
 2. M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 30.
 4. R.M. Hoppe, Outlining a Future of Supply Chain Management -Coordinated Supply Networks, Massachusetts Institute of Technology. June 2001, June, za: M. Sołtysik, A. Świerczek, Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s, 111.
 5. D. Kempny, Obsługa logistyczna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 22.
 6. D. Kisperska-Moroń, Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, LogForum, http:// www.logforum.net/pdf/6_1__1__10.pdf, s. 9.
 7. D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 8. D. Kisperska-Moroń, M. Sołtysik, Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, w: Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki, badania własne zespołowe, niepublikowane, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003, 152.
 9. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994, s. 233.
 10. A. Skowrońska, Logistyka jako narzędzie równoważenia rozwoju, materiał na konferencję "Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce", Wrocław 29-30.06.2006.
 11. M. Sołtysik, A. Swierczek, Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 113.
 12. M. Sołtysik, Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw, w: Logistyka, pod red. D. Kisperskiej-Moroń, S. Krzyżaniaka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 33.
 13. M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003, s. 16.
 14. J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 13, 119.
 15. J. Szołtysek, S. Twaróg, Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 7, s. 13, 15.
 16. M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
 17. J. Weber, S. Kummer, Logistikmanagement, Schaffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 1994, za: D. Kisperska-Moroń, M. Sołtysik, Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, w: Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki, badania własne zespołowe, niepublikowane, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003, s. 150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu