BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska-Rutkowska Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czas w łańcuchu dostaw
Time in Supply Chain
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 6, s. 2-6, rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka materiałowa, Łańcuch dostaw, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka
Material economy, Supply chain, Logistic management, Supply Chain Management (SCM), Logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia aktualny od wielu lat problem kompresji czasu w łańcuchu dostaw. Publikacje z lat 90. wskazywały na ogromny niezagospodarowany potencjał w tym obszarze. Badania grupy PRTM z 2008 r. wskazały, że menedżerowie uczestniczący w badaniu, niezależnie od regionu, który reprezentowali, na pierwszym miejscu w swoich priorytetach na 2010 r. umieścili zwiększenie elastyczności łańcuchów dostaw. Elastyczność osiąga się poprzez redukcję czasu cyklu oraz proces dostarczania produktów na rynek w odpowiedzi na występujący popyt, czyli stosowanie mechanizmu typu pull. O ile jednak w latach wcześniejszych koncentrowano się głównie na aspektach operacyjnych (skracanie czasu realizacji zamówienia, skracanie czasu dostaw), o tyle obecnie zauważa się zwrócenie uwagi na aspekty strategiczne (tworzenie elastycznych, szybko reagujących łańcuchów dostaw). Wskazuje to na głębsze i powszechniejsze rozumienie istoty zarządzania czynnikiem czasu w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses, quite popular since many years, idea of time compression in supply chain. The publications from the 90-ties pointed out the huge but still not utilized potential in this area. PRTM research conducted in the year 2008 revealed that by 2010, the need for greater supply chain flexibility will overtake product quality and customer service as the major driver for improving supply chain strategy. Supply chain flexibility is achieved through time compression and pull mechanism. In the previous years the attention has mainly been given to the operational aspects of supply chain management. Nowadays the main focus are strategic issues like building flexible, quick reacting supply chains. It shows the deeper understanding of time management in supply chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Beesley, Time Compression - New Source of Competitiveness in the Supply Chain, "Logistics Focus" 1995, June, s. 24.
 2. A. Beesley, Time Compression Tools, "Logistics Focus" 1995, August, s. 17.
 3. R. Bhatnagar, S. Viswanathan, Re-engineering Global Supply Chain: Alliances between Manufacturing Firms and Global Logistics Services Providers, "International Journal of Physical Distribution and Logistics" 2000, Vol. 30, No. 1, s. 23.
 4. S. Cohen, R. Geissbauer, A. Bhandari, M. D'heur, Global Supply Chain Trends 2008-2010. Driving Global Supply Chain Flexibility through Innovation, Sixth Annual Survey by PRTM Management Consultants, 2008.
 5. V.K. Fung, W.K. Fung, Y. Wind, Konkurowanie w płaskim świecie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 72.
 6. T. Hammel, D. Kuettner, T. Phelps, The Re-engineering of Hewlett-Packard's CD-RW Supply Chain, "Supply Chain Management. An International Journal" 2002, Vol. 7, No. 3, s. 115.
 7. R. Gerber, S. Sarkar, Want a More Flexible Supply Chain?, "Supply Chain Management Review" 2007, January/February, s. 29, 31.
 8. L.R. Kopczak, Logistics Partnerships and Supply Chain Restructuring: Survey Results from the US Computer Industry, "Production and Operations Management" 1997, Vol. 6, No. 3, s. 230-233.
 9. P.A. Laudacina, Managing a Global Supply Chain in a Globally Challenged World. Keynote Remarks, Institute for Supply Management, 94th Annual International Conference, A.T.Kearney 2009, s. 6.
 10. H. Lee, The Triple - A Supply Chain. "Harvard Business Review" 2004, October, s. 2, 5.
 11. H.M. Wee, S.Wu, Lean Supply Chain and its Effect on Product Cost and Quality: a Case Study on Ford Motor Company, "Supply Chain Management. An International Journal" 2009, No. 14/5, s. 336.
 12. R.D. Wilding, J.M. Newton, Enabling Time-based Strategy through Logistics - Using Time to Competitive Advantage, "Logistics Information Management" 1996, Vol. 9, No. 1, s. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu