BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Białe certyfikaty instrumentem wsparcia inwestycji efektywności energetycznej
White Certificates as an Instrument Supporting Efficiency Energy Investments
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 83-92, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Polityka energetyczna, Efektywność energetyczna, Prawo energetyczne, Certyfikaty, Instrumenty finansowe
Power, Energy policy, Energy efficiency, Energy law, Certificate, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie istoty funkcjonowania instrumentu finansowego, jakim są białe certyfikaty, oraz mechanizmów pozyskiwania, umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi realizowanie działań energooszczędnych, a więc zwiększających efektywność energetyczną. Wskazano także na główne czynniki motywacyjne systemu w aspekcie skrócenia okresu spłaty inwestycji proefektywnościowej. (fragment tekstu)

The process of adjustment of Polish economy to EU regulations requires implementation of financial instruments which prefer natural environment undertakings. The mechanism of white certificates trade concerns not only the field of energy consumption but also the area of production and distribution. The basic aims of new instruments consist of reduction of energy consumption, increase of energy security, reduction of environmental pollution. White certificates are solutions which stimulate undertaking new investments in energy savings technologies as well as develop financial instruments on energy market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciepiela D., Niemożliwe limity. Raport energetyka, "Nowy Przemysł" 2004, nr 4. s. 25.
  2. Dyrektywa 32/2006/WE w sprawie efektywności końcowej wykorzystania energii i usług energetycznych.
  3. Gore Al., Niewygodna prawda. Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o., Warszawa 2007.
  4. Polityka ekologiczna Państwa na lata 2002-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010, "Monitor Polski" 03.33.433.
  5. Polityka energetyczna Polski do 2025 r., "Monitor Polski" 05.42.652.
  6. System finansowania ochrony środowiska w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  7. Szpiganowicz P., Zielona Księga efektywności energetycznej, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii" 2005, nr3.
  8. Ustawa o efektywności energetycznej, projekt.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu