BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Letkowski Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pomiar ryzyka stopy procentowej w przedsiębiorstwie - metoda duration
Measurement of Interest Rate Risk in the Company - Duration Analysis
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 45-62, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Ryzyko finansowe, Stopa procentowa, Ryzyko stopy procentowej, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Financial management, Financial risk, Interest rate, Interest rate risk, Risk analysis, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie i określenie metody duration, jako efektywnego narzędzia pomiaru ryzyka stopy procentowej w przedsiębiorstwach, wspomagającego jednocześnie zarządzanie finansowe w podmiotach aktywnie działających na rynkach finansowych w roli inwestorów i kredytobiorców. (fragment tekstu)

Proper identification and managing of interest rate risk exposure contributes to improvement of company's financial performance, measured by income stabilization. Thus, effective managing of interest rate risk is in firm best interest. The article outlines the issues of interest rate risk measuring with an application of duration analysis in the company. The interest rate risk is one of the most significant in conducting business activities. It is observed that the scale of the exposure is growing, due to the committed amounts and volatility of market interest rates level. Searching the most effective way for stabilize the economic process we should consider usage of methods providing possibility for proper assessment - identification, measurement and management of interest rate risk, including it's effect on interest (net) income and market value of the company's capital. The duration analysis provides satisfying precision of interest rate risk measurement and gives information for proper management of the exposure. Hence, the attention is paid to the structure of the method and to the identification of the pros and cons concerning it's usage in financing and investment practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym tynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Fabozzi F. J., Konischi A., Zarządzanie aktywami i pasywami, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 3. Fischer D. E., Jordan R. J., Security Analysis and Portfolio Management, Prentice Hall 1991.
 4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 5. Gup B. E., Brookes R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 6. Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 7. Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej: metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Klien P. J., Wstęp do analizy papierów wartościowych, Liber, Warszawa 1999.
 10. Kulczycky M., GAP Management Eases Interest Rate Swings, "Savings Institutions", Novembe 1988.
 11. McNaughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, t. 2, Fundacja WIR Warszawa 1995.
 12. Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2004.
 13. Rajczyk M., Podstawy bankowości komercyjnej: finanse banku komercyjnego, cz. 3, Fundacji Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997.
 14. Rose P. S., Zarządzanie bankiem komercyjnym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 15. Saunders, Financial Institutions Management. A Modern Perspective, Wyd. 2, Irwin/McGraw-Hill Boston 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu