BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejka Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Możliwość zabezpieczania ryzyka walutowego przy użyciu derywatów przez przedsiębiorstwa z sektora MSP
The Possibility of Hedging Currency Risk by Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 31-44, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Ryzyko walutowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Instrumenty pochodne, Kontrakty forward, Opcje, Transakcje terminowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Currency risk, Hedge against the risk, Derivatives, Forward contracts, Options, Forward rate transaction, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wykorzystanie instrumentów pochodnych przez jednostki z sektora MSP. Opisana zostaje istota ryzyka walutowego, charakterystyka instrumentów pochodnych, a także procesu zabezpieczenia ryzyka. Następnie rozważa się wykorzystanie pewnych rodzajów instrumentów przez małe i średnie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Derivatives have been used for hedging for over thirty years now. The process of globalization results in a situation, when more and more medium and small sized enterprises are exposed to currency risk. Until now, mainly big companies have used derivatives to hedge risk. The article tries to analyse the possibility of using them by small and medium businesses. Firstly, the meaning of currency risk is presented. Secondly, the main types of derivatives such as forwards and options and the mechanism of hedging currency risk are described. Finally, the possible ways of hedging risk for SMEs are discussed. Options and forwards offered by banks are examined. It appears, that nowadays the use of derivatives is no longer reserved for big companies. Apart from banks, the author looks at forex trading platforms as another tool, which enables smaller business to gain access to derivatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird A. J., Rynek opcji, Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
 3. Jędrzejka D., Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 4. Klimczak K. M., Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy małych i dużych przedsiębiorstw, [w:] Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005.
 5. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 6. Smithson Ch. W., Smith C. W. jr, Wilford D. S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Szeląg T., Ryzyko i hedging z perspektywy producenta miedzi rafinowanej, "Rynek Terminowy" | 2004, nr 3.
 8. Szeląg T., Mostowy M., Pojęcie oraz istota hedgingu, "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
 9. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 10. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 11. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 12. abnamro.pl.
 13. bgz.pl.
 14. dlafimiy.bzwbk.pl.
 15. fortisbank.com.pl.
 16. pl.finotec.com.
 17. www.forextradesystem.com.
 18. www.tmsdirect.pl.
 19. www.xtb.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu