BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łudzińska Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Indexes of Enterprises Sustainable Development
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 4, s. 63-70, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność, Wiarygodność przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie
Enterprise development, Enterprise sustainable development, Social Responsibility, Company credibility, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Od kilku dekad trwają i rozwijają się interdyscyplinarne badania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W klasycznym podejściu decydujące znaczenie mają koszty ponoszone w krótkim i długim okresie. Współcześnie obserwujemy nową formułę, zgodnie z którą cele społeczne i ekonomiczne pozostają nie tylko w symbiozie, ale stają się elementem przewagi konkurencyjnej. Jednak prawdziwym testem dla firm okazuje się okres kryzysu. Na podstawie notowań Dow Jones Sustainability World Indexes, autorka analizuje kształtowanie się aktywów przedsiębiorstw, które włączyły koncepcję społecznej odpowiedzialności do swojej działalności, na tle pozostałych. (abstrakt oryginalny)

The interdisciplinary research on corporate social responsibility continues for several decades. In the classic approach, the costs incurred in the short and long-term were of crucial importance. Today we observe a new formula, according to which the social and economic objectives are not only in symbiosis, but become part of competitive advantage. But the real test for a company turns out a period of crisis. Basing on the Dow Jones Sustainability World Indexes, the author examines the development of the assets of these enterprises, which has included the social responsibility concept to their activities, against the other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) 2005 World Summit Outcome Document, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 15.09.2005, s. 12.
 2. 2) 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States, Executive Summary, Social Investment Forum, Waszyngton 2008, s. 2.
 3. 3) Christensen M., Clawson S. (red.), European SRI Study 2008, Eurosif, Paryż 2009, s. 10.
 4. 4) Elkington J., Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development, [w:] "California Management Review", 36, no. 2, 1994, str. 90-100.
 5. 5) Hockerts K., Moir L., Communicating Corporate Responsibility to Investors: The Changing Role of the Investor Relations Function, [w:] "Journal of Business Ethics", no. 52, 2004, s. 85-98.
 6. 6) Łudzińska K., Podejście klasyczne a podejście strategiczne do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Dobiegała-Korona B. (red. nauk.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - w pracach doktorantów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 25-40.
 7. 7) Łudzińska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, [w:] Szablewski A. (red. nauk.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009, s. 366-392.
 8. 8) Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo, [w:] „Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007, s. 76-94.
 9. 9) www.eurosif.org [10.09.2009].
 10. 10) www.sustainability-index.com/djsi_pdf/publications/Factsheets/SAM_IndexesMonthly_DJSI- World.pdf [15.04.2008; 10.09.2009].
 11. 11) www.sustainability-index.com/07_htmle/reviews/review2009.html [22.09.2009].
 12. 12) www.samresearch.com [10.04.2008].
 13. 13) www.socialinvest.org [12.09.2009].
 14. 14) www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/criteria.html [20.04.2008].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu