BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Metodyka zarządzania zmianami organizacyjnymi
The Methods of Organizational Changes' Management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 4, s. 71-77, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, Przedsiębiorstwo wobec zmian, Organizacja i zarządzanie
Change management, Organisational change, Changes in the company, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce zarządzanie zmianami jest traktowane jako jeden z czynników, który pozwala nie tylko przetrwać przedsiębiorstwu na konkurencyjnym rynku, ale zyskać na nim trwałą przewagę. W artykule została omówiona istota zmian organizacyjnych, a także wskazane zostały czynniki, które wymuszają zmiany. Ważnym akcentem rozważań jest przedstawienie metodyki, która może być pomocna w procesie implementacji zmian, a także sformułowanie istotnych rekomendacji dla praktyki. Zmiany organizacyjne są zjawiskiem złożonym i wymagają indywidualnego podejścia, ze względu na specyfikę działalności danej organizacji, jej zasoby, potencjał, możliwości. (abstrakt oryginalny)

In contemporary economy, change management is regarded as a factor which allows company not only to survive on a competitive market, but also to gain a sustainable advantage. In the article are discussed organizational changes, and indicated the elements which compel to the changes. The presentation of methodology and recommendations for practice are important part of consideration. Organizational change is a complex phenomenon and requires an individual approach, due to the special nature of an organization activities, its resources, capabilities and capacities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 186.
 2. 2) Cohen D., The heart of change. Field guide, Harvard Business School Press, Boston 2005, s. 13-15.
 3. 3) Green M., Change management masterclass, Kogan Page, London 2007, s. 34.
 4. 4) Green M., Cameron E., Making sense of change management, Kogan Page, London 2004, s. 121-134.
 5. 5) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 393-396.
 6. 6) Jellison J., Managing the dynamics of change, McGraw-Hill Professional, New York 2006, s. 4.
 7. 7) Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999, s. 226.
 8. 8) Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997, s. 383.
 9. 9) Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, s. 187, 190.
 10. 10) Kołodko G., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007, s. 67.
 11. 11) Kołodko G., Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 50.
 12. 12) Kotter J., Leading change, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 20-23.
 13. 13) Kotter J., On what leaders really do, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 5.
 14. 14) Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 35-38.
 15. 15) Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, (red.) Błaszczyk W., PWN, Warszawa 2005, s. 12.
 16. 16) Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003, s. 64.
 17. 17) Paton R., McCalman J., Change management, SAGE Publications Ltd., London 2008, s. 30.
 18. 18) Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź 1999, s. 357-358.
 19. 19) Randall J., Managing change, changing managers, Routledge, London 2004, s. 20.
 20. 20) Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 399.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu