BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młynarczyk-Sącińska Aneta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Fundusze strukturalne oraz instytucje wspierające innowacyjność mikro, małych i średnich firm w Łodzi
The Structural Funds and Organisations Supporting the Innovation of Micro, Small and Medium Sized Enterprises in Łódź
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 153-165, tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Finansowanie small businessu, Stymulowanie innowacyjności, Innowacyjność, Konkurencyjność gospodarki, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne
Small business, Small business support, Small business financing, Stimulate innovations, Innovative character, Economy competitiveness, Structural funds, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie warunków uzyskania dofinansowania działalności innowacyjnej z programów unijnych na lata 2007-2013 dla sektora MMSP oraz prezentacja form wspierania innowacji w tym sektorze przez instytucje otoczenia biznesu na terenie miasta Łodzi. (fragment tekstu)

The article introduces the forms of financing and supporting the innovation activity among micro, small and medium enterprises in Łódź. The present paper puts forward the presentation of innovation centres, that help the micro, small and medium enterprises. The author has also analysed one of the UE programmes supporting innovation policy - The operational Programme Economy Innovation and The Regional Operational Programme of Łódź province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Innowacyjność a mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 2. Bębenek P., Dymek Ł., Wpływ środków pomocowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 3. Burnat-Mikosz, Gwizdy M., Kosewskiej-Kwaśny M., (red.), Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 4. Dobosz A., Jóźwik M., Pękalski T., Prażuch A., Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 5. Głodek P., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP, Warszawa 2006.
 6. Głodek P., Gołcbiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. II, Wyd.: Uniwersytet Warszawski - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2006.
 7. Matusiak K. В., Ośrodki innowacji w Polsce, wyd.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Warszawa 2005.
 8. OECD "Economic Surveys Poland", OECD, June 2006.
 9. Statystyka Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2006.
 10. Stawasz E., Tendencje i bariery rozwoju MSP w Polsce, [w:] Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław 2006.
 11. Sudolska A., Zastępowski M., Rola instytucji wspierania biznesu w aktywizowaniu działalności innowacyjnej MSP, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 12. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, PALCET, Warszawa 2007.
 13. Życiński S., Żołnierski A. (red.), Raport o stanie małych średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 14. www.mrr.gov.pl.
 15. www1.ukie.gov.pl.
 16. bop.parp.gov.pl.
 17. www.pi.gov.pl.
 18. www.rig.katowice.pl.
 19. www.rpo.lodzkie.pl.
 20. gospodarka.gazeta.pl.
 21. lodz.not.org.pl.
 22. ksu.parp. gov.pl.
 23. www.at.uni.lodz.pl.
 24. www2.p.lodz.pl.
 25. www.ncwtechlodz.com.
 26. www.frp.lodz.pl.
 27. www.technopark.lodz.pl.
 28. www.inkubator.org.pl.
 29. www.klasterlodzki.pl.
 30. www.eedripart.pl.
 31. www.lodz.uw.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu