BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Anna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Znaczenie cash pooling w zarządzaniu płynnością grupy kapitałowej
The Meaning of the Cash Pool Agreement in the Management of Cash Liquidity
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 167-175, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Cash pooling, Zarządzanie płynnością finansową, Grupa kapitałowa, Opodatkowanie, Ryzyko podatkowe
Cash pooling, Liquidity management, Capital group, Taxation, Tax risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie wad oraz zalet wynikających z przystąpienia do umowy cash pooling oraz przedstawienie skutków podatkowych zawarcia przedmiotowej umowy. (fragment tekstu)

The cash pool agreement became more and more popular in Poland due to the fact, that one perceived them as an efficient method of management cash liquidity. Cash pool agreement is applicable towards members of capital group. In practice we can divide several types of cash pool agreement, i.e.: zero-balancing cash pool, near-zero-balancing cash pool, notional cash pool. Tax implications may arise some difficulties and costs especially with respect to corporate income tax, civil law activity tax and goods and services act. Moreover, before signing an agreement, one should take into consideration such aspects like: fees for pool leader, amount of paying interests, penal fees for breaching agreement's provisions. Mentioned disadvantages should not depreciate the fact that it is still excellent source of savings for group of entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego (DP/423-0181/06/AK).
  2. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  3. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 86, poz. 959 ze zm.).
  4. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.).
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54 poz. 654 ze zm.).
  6. Zawal-Kubiak H., Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy", luty 2004, nr 2.
  7. http://nowoczesnafirma.wp.pl/artykuly_r.php?id_ar=60553.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu