BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Piotr (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla MSP ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego
The European Union Financial Help for Polish Sector Small and Medium Enterprises for the Year 2007-2013 with the Emphasis for the Lodz Region
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 127-141, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Finansowanie small businessu, Polityka regionalna UE, Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Small business, Small business support, Small business financing, EU regional policy, EU regional aid, Structural funds, EU funds, European Social Fund (ESF), Cohesion Fund, European Regional Development Fund (ERDF)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie formy pomocy Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych dla sektora MSP na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ). (fragment tekstu)

The first part of article refers to National Cohesion Strategy for the years 2007-2013, promoting economic growth and employment. This is basic document prepared by every mamber states of the European Union. It presents horizontal objectives and budget engaged in realization the National Cohesion Strategy. In the second part of the article elaborate the financial instruments such how: European Social Fund, European Development Fund and Cohesion Fund. The third part of article refers to the European Union financial help for sector Small and Medium enterprises for the year 2007-2013 with the emphasis for the Łódź Region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak-Wróblewska A., Unia sypie kasą dla firm, "Rzeczpospolita" - Ekonomia&Rynek, piątek 17 sierpnia 2007, s. B2.
 2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Kuropatwiński P., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2005.
 4. Lejcyk M., Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy UE, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 3(184).
 5. Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 6. Mirończuk U., Nadchodzi plan Marshalla, "Rzeczpospolita" - Ekonomia&Rynek, środa 2 stycznia 2008.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 8. Nawrocka I., Fundusze strukturalne UE dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2005.
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź, lipiec 2007.
 10. Stawasz E., Kornecki J., Sektor MSP w okresie akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności MSP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 11. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, uchwalona uchwałą nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31 stycznia 2006 r.
 12. Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Dz. U. 1997, nr 79, póz. 484 z późn. zm.
 13. Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.parp.gov.pl.
 14. Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.inrr.gov.pl.
 15. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, http://www.lodzkie.pl.
 16. Strona internetowa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, http://www.lan-.lodz.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu