BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strychalska-Rudzewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Proinnowacyjne zarządzanie przedsiębiorstw przemysłowych a ich kondycja finansowa : wyniki badań
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 7-8, s. 18-22, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie innowacyjne, Kondycja finansowa
Industrial enterprises, Enterprise innovation, Innovative management, Financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie zależności pomiędzy działaniami z obszaru zarządzania sprzyjającymi tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwach a sytuacją finansową badanych podmiotów. Badanie przeprowadzono w 158 przedsiębiorstwach przemysłowych z północno-wschodniej Polski. Badanie potwierdziło istnienie zależności pomiędzy elementami zarządzania (będącymi determinantami kultury organizacyjnej) a deklarowaną przez przedsiębiorstwa sytuacją finansową. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was examination the relationship between activities in area of management which facilitate creation of innovations and financial condition of enterprises. The research was conducted in 158 industrial enterprises from north-eastern Poland. The research proved dependence between elements of management (which were determinants of organisational culture) and declared financial condition of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AHMED P.K., Culture and Climate for Innovation, "European Journal of Innovation Management" 1998, vol. 1, no. 1.
 2. ARAD S., HANSON A.A., SCHNEIDER R., A Framework for the Study of Relationships between Organizational Characteristics and Organizational Innovation, "Journal of Creative Behavior" 1997, vol. 31, no. 1.
 3. BOGDANIENKO J., HAFFER M., POPŁAWSKI W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 4. BUCKLER S.A., The Spiritual Nature of Innovation, "Research Technology Management" 1997, vol. 40, no. 2.
 5. CIMA Study Text, Organisational Management and Development, 3rd ed., BPP Puhlishing, London 1996.
 6. COHEN W., Empirical Studies of Innovative Activity, In: P. STONEMAN (ed.), Handbook of the Economics of Innovations and Technological Change, Blackwell, Oxford 1995.
 7. DENISON D.R., MISHRA A.K., Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, "Organization Science" 1995, vol. 6, no. 2.
 8. DESHPANDE R., FARLEY J.U., WEBSTER F.E., Corporate Culture, Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrat Analysis, "Journal of Marketing" 1993, vol. 57.
 9. GALENDE J., FUENTE J.M., Internal Factors Determi-ning a Firms Innovative Behavior, "Research Policy" 2003, vol. 32.
 10. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2002.
 11. KRZAKIEWICZ K., Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym, w: J. SKALIK (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: zmiana a innowacyjność organizacji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1045, Wrocław 2004.
 12. LESZCZYŃSKA A., Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstwa - raport z badań, "Przegląd Organizacji" nr 8/2007.
 13. LOEWE P, DOMINIQUINI J., Overcoming the Barriers to Effective Innovation, "Strategy and Leadership" 2006, vol. 34, no. 1.
 14. MARTINS E.C., TERBLANCHE F, Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, vol. 6, no. 1.
 15. MILLSON M., WILEMON D., The Impact of Organizational Integration and Product Development Proficiency on Market Success, "Industrial Marketing Management" 2002, vol. 31.
 16. MIZGAJSKA H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 17. MUMFORD M.D., WHETZEL D.L., REITER-PALMAN R., Thinking Creatively at Work: Organization Influences on Creative Problem Solving, "Journal of Creative Behavior" 1997, vol. 31, no. 1.
 18. RASTOGI P, Managing Business During Economic Slowdown, "Colourage" 2008, vol. 55, issue 12.
 19. SOSNOWSKA A., Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 20. STRYCHALSKA-RUDZEWICZ A., MENART Ł., Wewnętrzne bariery tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Organizacja i Kierowanie" nr 4/2007.
 21. SZREDER M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa. 2004.
 22. TROTT P., Innovation Management and New Product Development, Financial Times Pitman Publishing 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu