BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Handzel Ludomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Zmiany gospodarcze i społeczne a cele i rezultaty prywatyzacji polskiej gospodarki po 1990 roku
Social and Economic Changes vs the Goals and Outcomes of Privatisation of the Polish Economy after 1990
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 806, s. 5-14, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw, Przemiany społeczne
Systemic transformation, Ownership transformations, Privatization of enterprises, Social change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian społecznych i gospodarczych w Polsce. Zasadniczy wpływ na te zmiany miały przekształcenia własnościowe. Omówiono cele oraz formy prywatyzacji przedsiębiorstw i gospodarki. Na zakończenie przedstawiono realizację celów prywatyzacji, a także kierunki analizy i oceny jej efektów.

The aim of this article is to analyse social and economic issues concerning the Polish economy and the condition of Polish society. Privatisation had a fundamental impact on the Polish economy, but its assumptions and trends did not ensure the full achievement of its goals and intended outcomes. For this reason, privatisation continues to be the subject of analysis and assessment. This important current of economic research is addressed in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006.
 3. Błaszczyk B., Prywatyzacja w Polsce po sześciu latach, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1997.
 4. Chomątowski S., Przemysł i gospodarka Polski po 14-stu latach przekształceń strukturalnych (materiały konferencyjne niepublikowane).
 5. Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce, Szkice teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 6. Handzel L., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako źródło dochodów budżetu Polski [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
 7. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Przekształcenia własnościowe w 1999 r., „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 5-6.
 8. Kolarska-Bobińska L., Rola państwa w procesie transformacji, Studia Socjologiczne nr 3-4, Warszawa 1991.
 9. Łukaszewicz A., Karpiński A., Struktura gospodarcza. Modyfikacje i nowe zjawiska, „Ekonomista” 2001, nr 4.
 10. Marzec A., Wpływ procesów transformacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania nr 451, SGH, Warszawa 1999.
 11. Mączyńska E., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 12. Wsparcie Unii Europejskiej dla prywatyzacji w Polsce, Fundacja Przekształceń Własnościowych RP, Warszawa 1999.
 13. Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, PWE, Warszawa.
 14. Olesiński Z., Prywatyzacja jako społeczno-ekonomiczny fenomen badawczy, „Organizacja i Zarządzanie” 2000, nr 1 (99).
 15. Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 16. Świerczewska I., Wpływ prywatyzacji na zmiany efektywności gospodarowania w przemyśle, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu