BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuc Remigiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wybrane aspekty regulacji rynku pracy a ich wpływ na poziom bezrobocia
Selected Aspects of Labour Market Regulation and their Impact on Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 806, s. 33-44, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Mechanizmy rynkowe
Labour market, Unemployment, Market mechanism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zainteresowanie bezrobociem w kontekście jego źródeł i możliwości ograniczania lub likwidacji trwa nieprzerwanie od momentu pojawienia się tego zjawiska, jednak bardziej pogłębione analizy przeprowadzono dopiero w XX w. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, co kształtuje poziom bezrobocia, a także w jakim stopniu wybrane regulacje rynku pracy wpływają na jego wielkość. (fragment tekstu)

In this article, the author presents the nature of the labour market and its mechanisms with respect to unemployment as one of the key problems of the 21st century. He draws attention to the fact that the labour market situation, and therefore also unemployment, is variable and subject to many factors. Most of all, however, it is governed by the level of flexibility in regard to employment, working time, pay, and the supply of labour. In order to regulate the labour market, it is important both to identify the various types of unemployment and to adopt an appropriate strategy for tackling them. The various measures applied to regulate unemployment impact on its various aspects and forms, and should therefore be complementary. They should aim to reduce the level of this phenomenon, since its impact is primarily negative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowenii i na Węgrzech, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 2. Barro R.J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 1997.
 3. Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 16, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 4. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
 5. Hobson J.A., The Economics of David Ricardo, University of Toronto Press, Toronto 1904.
 6. Instytucjonalno-prawne uwarunkowania bezrobocia w Polsce, red. K. Sobczak, W. Szpriger, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Rynkowej, t. LXXXVI, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 7. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.
 8. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 9. Kozioł L., Podaż zasobów pracy [w:] Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 10. Kwiatkowski E., Bezrobocie: podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.
 11. Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Maret, Oxford University Press, London 1991.
 12. Lipka A., Determinanty sytuacji na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 1991, nr 1.
 13. Meyer B.D., Unemployment Insurance and Unemployment Spells, „Econometrica” 1990, nr 4.
 14. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2000.
 15. Polańska A., Ekonomia pracy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 16. Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, red. A. Szałkowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 17. Snower D.J., Evaluating Unemployment Policies: What do the Underlying Theories Tell Us? [w:] Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, red. D.J. Snower, G. De La Dehesa, University Press, Cambridge 1997.
 18. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Interaet, Warszawa 1996.
 19. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu