BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tendera-Właszczuk Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zając Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Zajączkowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Bąba Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego
A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 1, s. 83-102, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Negocjacje akcesyjne
Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Accession negotiations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sukcesem negocjacji akcesyjnych w przypadku Polski było przyznanie w dwunastu rozdziałach negocjacyjnych aż 43 okresów przejściowych. Polska ubiegała się między innymi o okresy przejściowe w następujących rozdziałach negocjacyjnych: "Swobodny przepływ towarów", "Swobodny przepływ osób", "Swoboda świadczenia usług", "Swobodny przepływ kapitału", "Polityka konkurencji", "Rolnictwo", "Polityka transportowa", "Podatki", "Polityka społeczna i zatrudnienia", "Energia", "Telekomunikacja i technologie informatyczne", "Środowisko". W artykule omówiono wymienione okresy przejściowe oraz dokonano oceny uzyskanych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej w porównaniu z pozostałymi państwami kandydującymi. (fragment tekstu)

This article analyses the conditions and transition periods agreed between Poland and the EU during the accession negotiations. The authors present the final dates of the transition periods for particular directives or other regulations in the negotiation chapters to be implemented into Polish law. The article includes an appraisal of the conditions negotiated for Poland in comparison to the other candidate countries. Although the process of negotiation between Poland and the EU was difficult, the conditions agreed are among the most favourable, especially in the "Agriculture" and "Environment" chapters. Because of Poland's firm negotiating position, most of the proposals were accepted. As a consequence, Poland was awarded as many as 43 transition periods in 12 negotiation chapters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziewulski R., OtacheI B., Smyk K., Warunki członkostwa Polski na tle wyników negocjacji akcesyjnych pozostałych państw wstępujących do UE, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 12 (135).
 2. Enlargement of the European Union. Guide to the Negotiations Chapter by Chapter, European Commission Directorate-General Enlargement, Information & Interinstitutional Relations, June 2004.
 3. Inotai A., Dlaczego rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód stanowi nową jakość? "Studia Europejskie" 1997, nr 4.
 4. Kawecka-Wyrzykowska E., Okresy przejściowe w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Wdrażanie prze Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim, KIE, seria: Biblioteka Europejska, nr 15, Warszawa 1998.
 6. Kundera J., Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Łazowski A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, "Eurobiuletyn" 1997, nr 4.
 8. Oręziak L., Swobodny przepływ kapitału w Unii Europejskiej, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, z. 20, Warszawa 2000.
 9. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002.
 10. Report on the Results of the Negotiations on the Accession of Cyprus, Malta, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Latvia, Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Slovenia to the European Union prepared by the Commission's departments, European Commision, 2003.
 11. Rumiński M., Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej, INFOR, Warszawa 2000.
 12. Traktat o przystąpieniu. Negocjacje w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Wągier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, Bruksela, 3 kwietnia 2003 r. (OR. en), AA 2003 tekst ostateczny.
 13. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, marzec 2003.
 14. Wądołowska D., Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji gospodarczej, WUJ, Kraków 2003.
 15. Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu