BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiazda Aleksander (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja systemu oceny Performance Management i jego zastosowanie w praktyce menedżerskiej
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 7-11, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer skuteczny, Ocena kadr kierowniczych, Przegląd literatury, Prakseologiczna teoria organizacji, Zarządzanie wynikami
Effective manager, Managerial staff assessment, Literature review, Praxeological theory of organization, Performance management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z ważnych kwestii w analizie procesu zarządzania jest ocena funkcji menedżerskich. Proponowane na gruncie nauk o zarządzaniu podejścia mają niestety charakter jednostronnie jakościowy. Stąd niemożność operacjonalizacji pojęcia sprawności. Z drugiej strony istnieje dość duże rozmycie w zakresie podejścia do tego problemu. Dlatego też w niniejszym artykule zaproponowano koncepcję systemu kryteriów prakseologicznych, wychodząc z założenia, że sprawność prakseologiczna to suma walorów sprawnego działania traktowanych jako oddzielne kryteria prakseologiczne. (abstrakt oryginalny)

One of the most important problems of the analysis of an management process is the assessment of managerial actions. Approaches, proposed in the literature, are unfortunately only qualitative. This is why it is difficult to elaborate an quantitative tool of assessment. On the other hand the problem of criteria of a managerial job is also fuzzy. This is why in the presented article it has been proposed the conception of the system of praxeological criteria. This concept bases on the assumption that praxeological efficiency is the result of all virtues of efficient action treated as separate praxeological criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DOYLE R, STERN R, Marketing Management and Strategy, FT Prentice Hall / Pearson Education, Harlow 2006.
 2. DRUCKER P., Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper and Row, New York 1974.
 3. EDDY W. (ed.), Handbook of Organization Management, Marcel Dekker, New York 1983.
 4. GWIAZDA A. (a), Metoda oceny sprawności zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4/2009.
 5. GWIAZDA A., Ocena sprawności zarządzania procesem reformowania górnictwa węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 6. HAAS J., Middle Managers' Expectations of the Future World of Work: Implications for Management Development, Dissertation, University of Pittsburgh 1969.
 7. KOTARBIŃSKI T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Warszawa 1982.
 8. MAHONEY T, JERDEE T, CARROLL S., Development of Managerial Performance: A Research Approach, South-Western Publishing, Cincinnati 1963.
 9. MULLINS L., Essentials of Organisational Behaviour, FT Prentice Hall / Pearson Education, Harlow 2008.
 10. SHARTLE C.L., Executive Performance and Leadership, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1956.
 11. SKÖLDBERG K., The Poetic Logic of Administration: Styles and Changes of Style in the Art, Routledge, London 2002.
 12. STEWART R., The Reality of Management, Butter-worth-Heinemann, Oxford 1999.
 13. STUPAK R., LEITNER P, Handbook of Public Ouality Management, Marcel Dekker, New York 2001.
 14. ZIELENIEWSKI J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu