BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nauczanie w szkole wyższej i jego jakość
The Academic Services in Higher Education and Its Quality
Źródło
Problemy Jakości, 2010, nr 2, s. 33-37, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Model oceny jakości, Jakość usług, Ocena jakości usług, Rynek usług edukacyjnych, Nauczanie
Higher education, Quality assessment model, Quality of services, Service quality assessment, Education services market, Teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono jakość nauczania na poziomie szkoły wyższej. Podano różne interpretacjie oraz definicje usługi edukacyjnej. Opisano jej elementy składowe oraz wpływ na rozwój jednostek edukacyjnych.

The market of academic services has been transformed many times lately as far as subjective and objective structures are concerned. This development is also related to higher schools operating in Poland. The following article deals with the comparision of different interpretations and definitions of the academic service quality. It also tackles its significant influence on the individuals' development. Furtehrmore, the influence of components distingushing the educational service quality in achieving complex aims of higher schools has been noticed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowaczyk-Jankiewicz W., Kłos Z.: Promocja usług edukacyjnych, Problemy Jakości 3/2006.
 2. Ekiert-Grabowska D., Eisner D.: Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, Antologia IV, Wydawnictwo Finansowane z Funduszy PHARE Unii Europejskiej-Program TERM.
 3. Maciąg J.: Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, Problemy Jakości 2/2005.
 4. Lisiecka K. (red. nauk.): Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 5. Fabian A.: Marketing szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 6. Światowa deklaracja UNESCO: Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, tłumaczenie: Jabłecka J., Nauka i Szkolnictwo Wyższe 14/1999.
 7. Łunarski J. (red. nauk.): Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2001.
 8. Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A.: Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo ZBnSzW 1996.
 9. Kolman R.,Tkaczyk T.: Jakość usług, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 10. Międzynarodowy Raport OECD Schools and Quality, Paryż 1989, s. 17.
 11. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, J. Delors (red. nauk.), Rabczuk W. (tłumaczenie z francuskiego): Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998.
 12. Dzierzgowska L, Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły. Wydawnictwo finansowane z funduszy programu PHARE UE- program TERM.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, WydawnictwoPWE, Warszawa 1997.
 14. Lisiecka K.: O potrzebie zapewniania i oceny jakości usług edukacyjnych, Problemy Jakości 2/2000.
 15. Skrzypek E. (red. nauk.): Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2004, tom 2.
 16. Clewes D.: A Student-centered Conceptual Model of Service Quality in Higher Education, Quality in Higher Education, 9/2003.
 17. Wiśniewska M.: Total Quality Education. Próba definicji i model wdrażania. Problemy Jakości 9/2007.
 18. Grönroos Gh.: A service quality model and its market implications, European Journal of Marketing 18/1984.
 19. Kolman R., Pytko B., Siedlikowski K.: Wpływ jakości usług na wartość firmy, Problemy Jakości 2/2004.
 20. Skrzypek E. (red. nauk.): Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005,tom 2.
 21. Skrzypek E. (red. nauk.): Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce oparte na wiedzy, tom l, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2004.
 22. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu