BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Innowacyjna skłonność obywateli Unii Europejskiej
Innovative Inclination of the European Union Citizens
Źródło
Problemy Jakości, 2010, nr 2, s. 38-43, tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Zarządzanie innowacyjne, Innowacje, Badania ankietowe
Innovative character, Innovative management, Innovations, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ocenę wyników badań empirycznych stosunku do innowacji obywateli państw członkowskich UE. Badania zostały przeprowadzone przez Eurobarometr. Prezentowane wyniki mogą być cennym źródłem informacji wykorzystywanym przez kierownictwo na poziomie mikro- i makrogospodarczym do kształtowania polityki innowacyjnej, edukacyjnej i dochodowej.

In this publication the author discusses the results of the empirical researches on innovative inclination of the European Union citizens. Particular accent is put on system approach to innovation activity which is based on supply and demand side of this activity. The attention is payd on relations between typology of the European Union citizens' attitudes to innovations and other features influencing on their interests in innovations too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Baruk, Czy społeczeństwa Unii Europejskiej są innowacyjne?, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa pod red. J. Pyki, TNOiK, Katowice 2009, s. 77.
  2. J. Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3, s. 17-18
  3. J. Baruk, Wiedza i innowacje instrumentami zarządzania rozwojem gospodarki regionalnej, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, Kielce 2009, s. 307.
  4. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4 - TNS Opinion & Social, August 2005, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu