BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Analiza wdrożenia praktyk 5S z wykorzystaniem burzy mózgów i diagramu Ishikawy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 11-14, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Doskonalenie organizacji, Zarządzanie produkcją
Corporation strategies, Organisation improving, Production management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki analizy potencjalnych problemów podczas wdrażania praktyk 5S (metoda 5S, zasady 5S). Badanie prowadzono wśród pracowników jednego z rzeszowskich zakładów zajmującego się produkcją konstrukcji stalowych oraz ślusarki aluminiowej z szerokim zastosowaniem szkła specjalistycznego, w którym wcześniej wdrożono praktyki 5S. Podstawą badania było uzyskanie od kompetentnych pracowników informacji dotyczących potencjalnych problemów przy wdrażaniu praktyk 5S. Zastosowano w tym celu metodę burzy mózgów. Istotne w niej było to, że informacje te przede wszystkim pochodziły z własnych doświadczeń ekspertów. Zgłoszone potencjalne problemy przy wdrożeniu 5S poddano głosowaniu w celu wyłonienia,według grona ekspertów, tych najistotniejszych. Okazało się, że prawdopodobnie największy problem przy wdrażaniu tej metody mogą stanowić za duże wymagania (ilościowe) produkcyjne oraz brak świadomości pracowników co do korzyści,jakie niesie zastosowanie metody 5S. W celu usystematyzowania uzyskanych informacji pogrupowano je następnie w diagramach Ishikawy. Pierwszy z diagramów opierał się na klasycznych 5M (maszyna, materiał, metoda, człowiek, otoczenie). W drugim grupowanie czynników przeprowadzono pod kątem zasad 5S (Serii, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Sporządzone diagramy Ishikawy potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia o istotności roli pracowników w procesie wdrażania praktyk 5S i konieczności wprowadzania elementów zarządzania systemowego. Wyniki rozważań mogą posłużyć wprowadzającym praktyki 5S do sprawnego i efektywnego zrealizowania tego procesu. Należy jednak traktować je jako tylko wskazówki, gdyż pochodzą z określonej grupy ekspertów i konkretnego, jednego zakładu pracy. (abstrakt oryginalny)

The thesis presents the results of analysis of potential problems during the implementation of 5S practice (5S methodology, 5S rules). Research study has been undertaken by a small sample of employees at one of the factories in Rzeszów. The factory deals in the manufacture of steel constructions. There was a previous trial undertaken at the company before with a view to implementing the 5S method, however this was not implemented at that time. The new research analysis is based on information gathered by and gained from competent employees at the factory. The new information gathered highlighted possible difficulties with the implementation of 5S rules at the site. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ANTYPIN P., Opracowanie oraz wdrożenie systemu 5S w firmie motoryzacyjnej, "Problemy Jakości" nr 2/2008.
  2. HAMROL A., MANTURA W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2004.
  3. ROBSON M., Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2005.
  4. WACŁAWIK Ł., Metoda 5S, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 5/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu